Narkotikabrott

Tullen får ökad rätt att agera vid misstänkt narkotikabrott

Och enligt finansminister Magdalena Andersson kan det bli aktuellt med ytterligare befogenheter.

Finansminister Magdalena Andersson säger att i kampen mot narkotikan måste hela samhället sluta upp, och där kan Tullverket spela en viktig roll.

– Fler narkotikabrott kan klaras upp med ett mer effektivt användande av våra gemensamma resurser. Det kan bli aktuellt med ytterligare ökade befogenheter. Just nu tittar vi på hur Tullverket kan bidra ytterligare i arbetet mot internationella stöldligor genom utökad möjlighet att agera.

Magdalena Andersson, Finansminister Foto: Martina Huber/Regeringskansliet
Magdalena Andersson. Foto: Martina Huber

Om en tulltjänsteman hittar narkotika vid en kontroll inne i landet kan det idag nästan vara omöjligt att säga att varan har förts in olovligt. Hittas mindre mängder narkotika, för personligt bruk, kan tulltjänstemän med dagens lagstiftning inte agera mot innehavet, utan måste kontakta Polismyndigheten.

Något som kommer att ändras i höst. Detta efter ett förslag från regeringen.

– Det är vi som har legat på. Vi tycker att det är konstigt att vi måste ringa polisen om vi hittar en mängd för eget bruk. Det är ett trubbigt verktyg som inte gagnar rättssäkerheten. Men nu kommer även vi få beslagta narkotikan och inleda en förundersökning, säger Jonas Karlsson, sakkunnig på Tullverket.

Finansminister Magdalena Andersson bekräftar att Tullen har efterfrågat skarpare verktyg för att bidra ännu mer i kampen mot narkotikan.

– Därför har vi gått till riksdagen med det här förslaget om att Tullverket ska få utreda fler narkotikarelaterade brott som upptäcks inom ramen för deras verksamhet, säger hon till Accent, och fortsätter:

– Tullverket har en central uppgift för att stoppa vapen, narkotika och andra förbjudna varor redan vid gränsen. Därför påbörjade regeringen en kraftfull satsning på Tullverket 2018, den största på tio år, fortsätter hon.

Flera nya paragrafer kommer att införas i den så kallade smugglingslagen. Förutom att Tullverket kan ingripa vid innehav för personligt bruk, omfattar lagändringen nu även dopningsmedel och hälsofarliga varor.

Förhoppningen är att effektivisera lagföringen och avlasta Åklagarmyndigheten från enklare ärenden. Vid grova brott får Tullverket dock inte ingripa enligt de nya paragraferna, men agerar då biträde åt åklagaren.

Jonas Karlsson. Foto: Tullverket

Lagändringen innebär också att Tullverket kan ingripa om de påträffar personer som är påverkade av narkotika, vid exempelvis en husrannsakan.

– Det finns de som sitter med skägget med brevlådan när vi kommer hem till dem. Om någon är påverkad kommer vi nu kunna ta med dem för blodprovtagning, vilket vi inte haft möjlighet till tidigare, säger Jonas Karlsson, Tullverket.

Ändringarna kommer inte innebära att personalen på Tullverket behöver vidareutbildas, säger Jonas Karlsson. Det rör relativt lätta utredningar och rutiner personalen redan är van vid.

Förändringarna skulle ha införts den 1 augusti, men på grund av mindre justeringar i lagen, kommer de nu dröja till 1 november. Jonas Karlsson tycker det är synd lagändringarna dröjer, men är odelat positiv till vad de kommer innebära.

– Det har hittills varit en konstig situation när vi inte kunnat göra något för att narkotikan enbart varit för personligt bruk. Att det justeras, och även omfattar dopningsmedel, tycker vi är bra.

Mer från Accent