Narkotika

Studenter använder narkotika för bättre studieresultat

SVT har gjort en undersökning som visar att svenska studenter använder narkotikaklassade läkemedel för att orka plugga mer och förbättra minnet.

SVT gjorde en enkät bland 6 268 studenter vid jurist- och läkarprogram i Stockholm och Göteborg. Av dem besvarade 57 procent enkäten.

Resultatet blev att 33 personer uppgav att de använde ADHD-läkemedel utan att ha diagnosen och 36 personer uppgav att de använt efedrin för att prestera bättre.

Enligt SVT är begreppet ”hjärndopning” välkänt bland studenter i USA.

– Det är den centralstimulerande effekten som de söker, det vill säga, frisättningen av signalsubstanser som noradrenalin och dopamin som stimulerar hjärncellerna och ger en ökad vakenhet, minskat sömnbehov och skärpt koncentrationsförmåga, säger Fred Nyberg, professor i beroendeforskning vid Uppsala universitet till SVT.

Det är främst ADHD-mediciner och andra amfetaminliknande preparat, till exempel efedrin, som används. Studenterna tycker att koncentrationsförmågan blir bättre, att de orkar plugga längre och deras minne blir bättre.

Enligt SVT har flera amerikanska studier visat att missbruket är utbrett bland studenter. Hur stort problemet är i Sverige är det ingen som vet, men SVT:s undersökning visar att det förekommer.

– Det här är definitivt farligt. Ungdomarna är ju särskilt sårbara eftersom hjärnan inte är färdigutvecklad. Om de tar de här medicinerna i högre doser än vad som är rekommenderat vid förskrivningar, så känsliggör de hjärnan för andra droger. Det kan leda till att de går vidare till amfetamin eller kokain och kan fastna i ett missbruk, säger Fred Nyberg till SVT.

Mer från Accent