Narkotika

Stockholms socialnämnd: ja till sprutbyte

DRUGNEWS. Ett steg närmare sprutbyte för narkomaner i Stockholm har tagits då stadens socialnämnd i torsdags godkände en försöksverksamhet.

I en gemensam skrivelse skriver alla partier i nämnden, utom Moderaterna, att det finns vetenskapligt stöd för att sprutbyte är effektivt för att förebygga smittspridning, rapporterar Dagens Nyheter.

Landstingsfullmäktige i Stockholms län röstade ifjol ja till gratis sprutor för narkomaner som en del i ett bredare narkotikaprogram, detta sedan Moderaterna sinkat ärendet. Men staden och landstinget måste gemensamt ansöka till Socialstyrelsen för att kunna starta projektet .

Socialborgarrådet Anna König Jerlmyr (M) har lovat att beslut ska tas under våren.

Var det omstridda sprutbytet ska förläggas är ännu oklart. Socialnämnden anser att lokalen ska vara ”på lämplig plats som minimerar olägenheter för omgivningen”. Flera stadsdelsnämnder anser att det ska placeras centralt.

Drugnews/SL

Mer från Accent