Nya lagar

Skärpt narkotikalag och slopat danstillstånd

Riksdagen har fattat beslut om nya lagar som trädde i kraft vid halvårsskiftet.

Sedan 1 juli är det olagligt att försöka begå ringa narkotikabrott, till exempel genom att beställa droger på nätet. Även förberedelse till ringa narkotikabrott är olagligt. Exakt vilken mängd eller vilken narkotika det handlar om specificeras inte i lagen. Minimistraffet för narkotikaförsäljning höjs också till sex månaders fängelse.

Vänsterpartiet röstade nej och Miljöpartiet avstod från att rösta. Straffskärpningen har kritiserats, av bland andra Peter Moilanen, Narkotikapolitisk center, NPC:

– Den narkotikapolitiska lösningen just nu ligger ligger lika lite i skärpta straff som i ökade liberaliseringar. Där behövs istället satsningar på förebyggande arbete och en vårdkedja som på allvar håller i hop.

Han förstår syftet med straffskärpningen när det gäller att komma åt gängbrottsligheten, men hade gärna sett en något annorlunda utformning:

– Vi beklagar att regeringen inte inför undantag för mindre allvarliga gärningar, till exempel gärningar av engångskaraktär eller för personer med beroende.

En annan lag som ändrades den 1 juli innebär att det inte längre krävs tillstånd för att anordna offentliga danstillställningar på offentlig plats. I stället gäller en anmälningsskyldighet till Polisen. Ändringen innebär enligt regeringen administrativa lättnader för anordnaren eftersom en anmälan kan göras muntligen och kostnadsfritt.

Danstillståndet infördes 1958, som ett svar på vad man såg som ett moraliskt förfall kring dåtidens populära dansbanor. Nu slopas alltså tillståndskravet av en enig riksdag.

Mer från Accent