Danstillståndet

”Bra om det leder till mer dans”

Regeringen vill avskaffa danstillståndet, vilket välkomnas av IOGT-NTO. Lagrådet tycker dock att det gått för fort.

I mitten av januari meddelade regeringen att man vill avskaffa tillståndskravet för danstillställningar. 

– Det här är en efterlängtad frihetsreform. Det är inte rimligt att staten ska reglera människors dans. Genom att ta bort kravet på danstillstånd minskar vi även byråkrati och kostnader för företagare och andra som ordnar dans, säger justitieminister Gunnar Strömmer, i ett pressmeddelande.  

IOGT-NTO:s förbundsordförande, Lucas Nilsson, håller med.

– Det är i grund och botten bra. Kul om det blir enklare och billigare att arrangera danstillställningar. Jag tycker att vi behöver mer dans, inte mindre, säger han. 

Danstillståndet kom till på grund av det så kallade ”dansbaneeländet”. Den äldre generationen hade synpunkter på att dansbanor växte upp okontrollerat på 1940-talet. Runt omkring dem förekom såväl alkohol som omoralisk musik och risk för utomäktenskapliga förbindelser. Nykterhetsrörelsen hörde till de stora arrangörerna, men även utan alkohol ansågs dansen utgöra en fara som krävde kontroll.

”Det är en del av alkoholnormen att förutsätta att det måste finnas alkohol när det är dans.”

Lucas Nilsson

Lucas Nilsson hoppas att det nu ska bli lättare att arrangera dans.

– Om slopandet leder till att fler dansar mer tycker jag bara att det är positivt.

Oroliga röster har undrat om ett slopat danstillstånd är första steget mot uppluckrade regler kring serveringstillstånd.

– Nej, det har inget med alkoholtillstånden att göra. Det är två olika saker. Det är en del av alkoholnormen att vi förutsätter att det måste finnas alkohol med när det är dans. Så är det ju absolut inte.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2023. Dock är Lagrådet enligt Göteborgsposten kritiskt till att ärendet inte beretts på rätt sätt. Så kanske blir det en vända till.

Mer från Accent