Narkotika

Sex nya ämnen narkotikaklassade

På förslag av Folkhälsomyndigheten har regeringen beslutat att narkotikaklassa sex nya ämnen.

Tre av ämnena som nu räknas som narkotika är bensodiazepiner: flubromazepam, diklazepam och pyrazolam. Det meddelar Folkhälsomyndigheten i ett pressmeddelande.

Ett ämne, MDAI, liknar ecstasy och två är katinoner, den aktiva beståndsdelen i khat.

Att ämnena nu blivit narkotikaklassade beror på att användningen av ämnena ökar, trots att de inte används för medicinska ändamål. Narkotikaklassningen innebär att de inte får föras in eller ut från Sverige, tillverkas, säljas eller innehas utan tillstånd.

Mer från Accent