Samsjuklighet

Beroendebehandling kan minska ungas depression

Självmordsrisken ökar för unga med substansbruk och depression. Beroendebehandling kan minska depressionen.

En ny studie visar att ungefär en tredjedel av unga med depression som fick behandling för sitt substansbruk visade tecken på minskad depression under behandlingen. Det rapporterar Eurekalert

Särskilt gäller det unga som inte använt cannabis så ofta, och de som inte har någon beteendestörning.

– Kombinationen alkohol eller cannabis och depression är ett signifikant problem hos ungdomar och unga vuxna. I tillägg till de negativa följderna av substansbruk tenderar de som även lider av depression att ha längre episoder av depression och fler problem förknippade med substansbruket och, viktigast av allt, en ökad risk för självmord, säger John Curry, professor emeritus vid institutionen för psykiatri och beteende vetenskap vid Duke University, Durham, North Carolina.

Han tillägger:

– Ändå finns det ingen standardmetod för att behandla dem, och de behandlas ofta i två separata vårdsystem.

Tidigare studier har visat på liknande resultat, och det har därför föreslagits att unga med depression inte skulle behöva särskild behandling för sin depression. Forskarna ville därför testa en anpassad variant där unga med både beroende och depression först erbjöds beroendevård. Om de efter en månad fortfarande led av depression erbjöds de även behandling mot den. 

– Vi ville bland annat se hur stor andel som är hjälpta av endast behandling för substansbruk samt om det skulle gå att förutsäga vilka faktorer som var avgörande för utfallet, säger John Curry.

Studien är publicerad i Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry.

Mer från Accent