Forskning

Sämre sömn av cannabis

Att använda cannabis för att varva ned kan ge motsatt effekt.

Av de 14,5 procent i en amerikansk studie som avvänt cannabis de senaste 30 dagarna rapporterade fler nattsömn som var antingen kortare eller längre än snittet hos de som inte använde cannabis. De som hade använt cannabis under minst 20 av de senaste dagarna rapporterade de mest avvikande sovvanorna.

Även sömnens kvalitet mättes: svårigheter att somna, om man sovit hela natten, eller om man sökt läkarvård för sömnsvårigheter. De som använt cannabis under den senaste månaden rapporterade problem oftare än de som inte använde cannabis.

Forskarna menar att mer forskning om hur cannabis påverkar sömnen behövs för att förstå sambandet bättre. Även om det finns en koppling mellan återkommande cannabisanvändning och sömnstörningar så är orsakssambandet inte klarlagt.

Uppskattningsvis är det endast två tredjedelar av den amerikanska befolkningen som har en nattsömn inom det rekommenderade spannet av 7-9 timmar per natt. Långvariga sömnstörningar kan leda till andra hälsoproblem och är kopplat till ökad dödlighet.

En förklaring till störd nattsömn kan vara att kroppens endocannabinoida systemet (som reglerar många viktiga kroppsfunktioner) riskerar att överbelastas och dövas om det exponeras för cannabinoider allt för ofta. THC, det psykoaktiva ämnet i cannabis, gör användaren avslappnad och gör det lättare att somna genom att interagera med det endocannabinoida systemet. Vanligtvis sker detta med hjälp av kroppens egna ämnen, men om hjärnan tillförs mycket THC regelbundet kan det byggas upp en tillfällig resistans, som ger rastlöshet och insomningsproblem.

Mer från Accent