Narkotika

Narkotikautredning utreder inte avkriminalisering

"Det vore en enorm gåva till de kriminella gängen" hävdar regeringen.

Utredningen presenterades under tisdagen på en pressträff med socialminister Lena Hallengren och inrikesminister Morgan Johansson.

– Tillgängligheten till vård och stöd i samhället är för dålig, och samordningen av olika insatser brister och gör att människor faller mellan stolarna. Tillgängligheten av råd och stöd behöver kartläggas så att personer med missbruk får den vård de behöver, sa Lena Hallengren.

Utredare blir Thomas Lindén, läkare och specialist i neurologi och psykiatri. Han är idag chef för Socialstyrelsens avdelning för kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården. Utredningen ska presentera ett delbetänkande i oktober för att sedan lägga fram ett slutgiltigt betänkande den sista september 2023.

Morgan Johansson poängterade att narkotikan spelar en viktig roll för den organiserade brottsligheten:

– Det är via narkotikahandeln som kriminella tjänar sina pengar. Vi ska göra allt vi kan för att rycka upp de gängkriminella strukturerna med rötterna. Det innebär att vi också måste motverka hantering, handel, försäljning och bruk av narkotika. Handeln med narkotika ska störas ut med hjälp av polisiär närvaro och kameraövervakning på särskilt utsatta platser.

Han vill inte öppna dörren för avkriminalisering eller legalisering av eget bruk av narkotika.

– När det gäller den frågan vill jag bestämt säga att det vore en enorm gåva till de kriminella gängen. Sverige är ett av länderna med minst cannabisbruk i EU. Det är enligt vår uppfattning en följd av den restriktiva politik som vi fört i Sverige under många år. Den som förfäktar avkriminalisering bidrar till att normalisera och legitimera narkotika. Det är precis det gängen vill, sa han.

Utredningen har därför inte i uppdrag att utreda kriminaliseringen av eget bruk. Något som såväl Folkhälsomyndigheten, Sveriges Kommuner och regioner, SKR, som Samsjuklighetsutredningen pekat på behöver utredas. Peter Moilanen, Narkotikapolitiskt center där IOGT-NTO är medlem, har i Accent tidigare uttalat att kriminaliseringen av eget bruk bör utvärderas: ” Därmed inte sagt att det ska leda till att man utreder avkriminalisering.” 

– Detta är inte en straffrättsutredning. Fokus är på vård, omsorg och förebyggande arbete, sa Morgan Johansson.

– Sverige ska även fortsatt ha en restriktiv narkotikapolitik, men den ska kombineras med att personer som har ett beroende får det stöd och den vård som de behöver. Det finns en väg där vi bryter stigman och förbättrar tillgång till vård utan avkriminalisering eller legalisering, sa Lena Hallengren.

Lena Hallengren räknade upp flera punkter där vården för personer med beroende blivit bättre under de senaste åren. Bland annat vad gäller tillgängligheten till sprututbyten och naloxon.

– Det är den största och mest omfattande utvärderingen av narkotikapolitiken på lång tid. Målet är en fortsatt restriktiv narkotikapolitik som ska kombineras med att personer med missbruk eller beroende får den vård och det stöd som de behöver. Det är komplexa frågor utan självklara svar, sa Lena Hallengren.

Utredningen får i uppdrag att titta på flera aspekter av narkotikapolitiken. Det handlar bland annat om att undersöka om personer med missbruk undviker kontakt med socialtjänsten och hälsovården, och vad det i så fall beror på. Man ska också titta på hur vårdinsatser kan erbjudas på ett mer systematiskt sätt till den som döms för narkotikarelaterade brott, föreslå hur samverkan kan stärkas så att vårdkedjorna håller ihop, och ta fram ett förslag om hur lågtröskelverksamhet kan erbjudas. Utredningen ska också ta fram ett förebyggande program mot ungas användning av narkotika och göra en internationell utblick som tittar på andra länders narkotikapolitik.

Det formella beslutet om att tillsätta utredningen tas av regeringen på torsdag.

IOGT-NTO välkomnar regeringens beslut om en utredning och kommer att följa arbetet noga.

Mer från Accent