Forskning

Överdriven hajp kring medicinsk cannabis

Tilltron till att cannabis kan bota alla möjliga olika hälsoproblem kan vara överdriven enligt en ny studie.

Dessutom finns risken att behandling med medicinsk cannabis snabbt kan leda till missbruk. Det rapporterar forskare i en expertgranskad studie vid Massachussetts General Hospital, MGH, skriver Eurekalert.

De som löper störst risk att utveckla ett missbruk är de som behandlats med medicinsk cannabis då de sökt lindring för ångest och depression. Forskarna föreslår därför strängare säkerhetsregler för utdelning, användning och uppföljning för personer som medicineras med cannabis.

– Det har varit många anspråk på fördelarna med medicinsk cannabis för behandling av smärta, sömnproblem, ångest och depression, utan vetenskapliga bevis som backar upp påståendena, säger studiens huvudförfattare Jodi Gilman, Center for Addiction Medicine vid sjukhuset, till Eurekalert.

– Av den här första randomiserade (kontrollerade) studien av patienter som behandlats med medicinsk cannabis lär vi oss det kan finnas negativa konsekvenser av att använda cannabis i medicinskt syfte, säger Jodi Gilman, och fortsätter:

 – Människor med smärta, ångest och depression rapporterar inga förbättringar av sin hälsa, med undantag av dem med sömnproblem.

Mer från Accent