Afghanistan

Opiumodlingen ökar i Afghanistan

Opiumodlingen i Afghanistan ökar när västerlänska trupper drar sig tillbaka från landet. 12 år efter talibanregimens fall förväntas nu skörden nå närmast rekordnivåer.

Ökningen tyder på ökad instabilitet och oro för framtiden när de utländska trupperna drar sig tillbaka. Enligt en dyster FN-rapport är risken större att bönder i områden med mycket våld, som inte får jordbruksstöd planterar opium. Opiumhandlare är ofta villiga att erbjuda både fröer och förskottsbetalningar. Har bönderna då inte erhållit jordbruksstöd hamnar de i en sårbar situation eftersom marknaden för övriga jordbruksprodukter minskar.

I området Helmand producerades förra året dubbelt så mycket opium som när britterna gjorde sitt intåg 2006 och en ny prognos från FN visar att produktionen blir ännu större i år.

Förra året uppmuntrades bonden Hamidullah, av Amerikanska och Brittiska jordbruksrådgivare att odla bomull i stället för opium. Men han har haft svårt att sälja den och i år har han återigen planterat opium.

– Priset på bomull är väldigt lågt. Det täcker inte ens produktionskostnaderna. Det är tio gånger mer lönsamt att odla opium, säger Hamidullah till BBC News.

Misslyckad insats

Ökningen anses som ett misslyckande för de internationella insatserna i landet.  Främst gäller kritiken det Storbritannien, som för över ett decennium sedan utsågs till att ha en ledande roll i arbetet mot narkotika i landet. De sände trupper till Helmand, området med störst opiumproduktion i landet, 2006 för att få ner produktionen. I stället produceras nu tre gånger så mycket opium i området som då, en siffra som förväntas öka.

FN:s rapport beräknar att hälften av Afghanistans opiumproduktion finns i Helmand i år men ökningen kan även ses på andra platser i landet, såsom områdena Takhar och Nangahar som fram tills nyligen varit opiumfria. Opiumet går inte bara ut ur landet via smuggelvägarna genom Pakistan och Iran utan missbruket bland landets egen befolkning ökar också drastiskt. Antalet opiummissbrukare i landet beräknas idag uppgå till 1 miljon människor.

Jordbruksstöd krävs

En talesman för brittiska utrikesdepartementet säger till BBC News att nivåerna för opiumodling i landet är en besvikelse men knappast oväntade med tanke på de höga opiumpriserna och att förutsättningarna för att odla opium är bättre i år än tidigare år.

– Åtgärder för att motverka narkotika är relativit unga i Afghanistan, erfarenheter från andra länder visar att ett sådant arbete tar decennier att bygga upp, fortsätter han. Afghanistans chef för FN:s avdelning för droger och brott säger till the Guardian att narkotikaproblemen måste tas på allvar, både på regeringsnivå och i biståndssamfundet.

– Jordbruksstöd som inte innefattar sjukvård och skola samt uppmuntran att odla andra grödor än opium kommer att öka stödet för Talibanerna eller andra grupper i landet som tolererar opiumodling, säger han.

Mer från Accent