Afghanistan

Opiumhandeln i talibanernas händer

Afghanistan är världens största opiumproducent.

Enligt vissa bedömare odlas i Afghanistan så mycket som 80 procent av världens opium. Amerikanska insatser för att komma åt den afghanska opiumproduktionen under de senaste 15 åren har inte fått önskad effekt. Tre av de senaste fyra åren har varit bland de starkaste någonsin för opium i Afghanistan. Talibanerna som nu tar över landet har möjlighet att få kontrollen över en mycket lukrativ handel med heroin och morfin, som framställs av opium. Det rapporterar Reuters.

Destabiliseringen av Afghanistan riskerar även att leda till att fler afghaner kommer att försörja sig på handel med opium. När världssamfundet drar undan sitt stöd återstår inte många andra alternativ än narkotikahandeln för den som vill överleva. Fler producenter innebär lägre priser och bättre tillgänglighet, vilket ytterligare gagnar talibanernas kassa.

Runt millenieskiftet var talibanerna motståndare till opiumhandeln i landet och förbjöd till och med opiumodling 2000. Detta i hopp om att vinna anseende internationellt. Sedan dess har de enligt experter ändrat sin inställning till narkotikahandeln, och räknar idag in den som en av sina största inkomstkällor.

Det främsta alternativet till opium för afghanska bönder är att odla vete. Men även när vetepriserna är som högst så ät det fortfarande många som väljer att odla opium. Ny teknik i form av solpaneler som kan driva upp vatten ur djupa brunnar spelar också en roll i att afghansk opiumodling frodas. 2017 producerades 9 900 ton opium i landet och den olagliga narkotikahandeln omsatte 6,6 miljarder dollar.

FN beräknar att talibanerna tjänade 400 miljoner dollar på narkotikahandeln 2018 och 2019. Vissa experter påstår att narkotikahandeln står för 60 procent av talibanernas intäkter, men de uppgifterna ifrågasätts av andra experter.

Mer från Accent