Narkotikadöd

Ökade drogdödsfall utreds av Socialstyrelsen

Antalet dödsfall som kan relateras till droger har ökat kraftigt bland dem som rapporteras till Socialstyrelsens dödsorsaksregister. Nu ska Socialstyrelsen ta reda på varför.

För att ett dödsfall ska räknas som drogrelaterat måste drogmissbruk, beroende eller förgiftning med narkotika nämnas som underliggande eller bidragande dödsorsak på dödsorsaksintyget som utfärdas av läkare.

År 2013 rapporterades 589 drogrelaterade dödsfall till Socialstyrelsens dödsorsaksregister. Förra året hade antalet stigit till 765, vilket motsvarar en ökning med 30 procent.

– Det är en kraftig ökning. Den kan bero på ett ökat missbruk, men dödsorsaksstatistiken kan också påverkas av exempelvis förändrade analysmetoder inom rättsmedicinen, säger Jesper Hörnblad, utredare vid Socialstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Nu har Socialstyrelsen fått i uppdrag av regeringen att utveckla statistiken och ta reda på mer om de bakomliggande orsakerna.

– Vi vill ha fram mer information ur dödsorsaksintygen. Idag får vi bara ut koder, ingen djupare analys. Vi ska försöka ta reda på mer om personerna genom att gå igenom intygen noggrant och försöka skapa oss en bild av vilka dödsorsaker det faktiskt handlar om och under vilka omständigheter de dött. Vi kommer också att samköra med andra register, till exempel för att se vilka läkemedel de fått utskrivna, säger Daniel Svensson, utredare på Socialstyrelsen, till Accent.

Men man ska också titta på vilken roll ändrade regler och rutiner spelat för ökningen.

– Regelverket har ändrats. Dessutom har de rättsmedicinska analyserna ändrats. Man screenar till exempel för fler preparat nu. Då är det inte så konstigt om man hittar fler fall, säger han.

Han tror att de ändrade metoderna kan ge utslag i statistiken.

– Jag tror att metodutvecklingen har en underskattad betydelse. Hur stor den är vet jag inte. Med dagens sätt att registrera får vi med ganska många självmord. Det är inte så att alla dödsfall beror på överdoser, säger Daniel Svensson.

Enligt en artikel i Alkohol och narkotika utgjorde självmorden hela 37 procent av de narkotikarelaterade dödsfallen 2013.

Planen är att statistiken i framtiden ska bli bättre och mer användbar.

– Idag får vi till exempel ofta frågor om Spice, men Spice har ingen egen kod och då går inte dödsfallen att spåra. I det nya registret är tanken att man ska kunna lägga in alla nya droger. Det ska också gå att spåra alla droger som nämns i ett dödsorsaksintyg, säger Daniel Svensson.

Förberedelserna för det uppdraget har redan börjat och arbetet beräknas vara färdigt i februari 2016.

Mer från Accent