Narkotika

Ökad narkotikadödlighet – främst i Stockholm

Under 2012 dökade de narkotikarelaterade dödsfallen i Sverige. Det är de opiatrelaterade dödsfallen som ökat och det är Stockholms län som svarar för hela ökningen.

Antalet som dör i akut i narkotikarelaterad död i Sverige har ökat ända sedan 1994. Förra året avled 523 personer, vilket är mer än dubbelt så många som 1994. Det visar AnnaFugelstad och Mats Ramstedt i STAD:s nya rapport om narkotikarelaterad dödlighet.

Av de 523 dödsfallen var det 190 som dog av metadon eller Subutex, jämfört med 154 som dog av heroin. Det är tredje året i rad som antalet som dör av heroin är färre än antalet som dör av medicinerna som är tänkta att hjälpa dem.

Stockholms län stod ensamma för hela ökningen av antalet döda, från 120 till 166 personer.

foto av Anna Fugelstad
Anna Fugelstad. Foto:Eva Ekeroth

– Att Stockholm står för hela ökningen är det mest anmärkningsvärda i årets undersökning, säger Anna Fugelstad till Accent. Och att heroindödsfallen ökat så mycket.

Inte sedan 2001 har så många dött av heroin i Sverige. Då var det 198 som dog, vilket var högsta antalet sedan mätningarna började 1994. Så sent som 2010 var siffran nere i 120 döda, men 2011 hade den ökat till 143 och förra året var det alltså 190.

Tittar man bara på Stockholm så dog 166 personer en narkotikarelaterad död under 2012, vilket är det största antalet sedan 1994.

Anna Fugelstad och Mats Ramstedt konstaterar i rapporten att ”den tidigare relativt gynnsamma utvecklingen av narkotikarelaterad dödlighet i Stockholms län tycks ha upphört och är åter klart högre än i övriga landet.”

Någon förklaring har forskarna inte, men lägre priser och ökad tillgänglighet är sannolika orsaker.

Mer från Accent