Alkohol

Ökad droganvändning på jobbet

Allt fler testar positivt för droger på jobbet. Cannabis och kokain är bland de vanligaste substanserna.

I genomsnitt vart tjugonde urinprov visar positivt för en eller flera substanser. De vanligaste testade, och funna, drogsubstanserna är cannabis, amfetaminer, bensodiazepiner, opioider och kokain. Det rappporterar Läkartidningen, och hänvisar till en studie gjord vid Karolinska universitetslaboratoriet , och som avser åren 2010–2020.

Under år 2020 beställde färre drogtest från arbetslivet, vilket kopplas till coronapandemin. Samtidigt sjönk antalet positiva prov för cannabis, opiater, kokain och tramadol, medan amfetamin och MDMA, ecstasy, fortsatte att öka.

Mer från Accent