Opioidkris i USA

Ny teknik mot överdoser

En bärbar enhet som både kan upptäcka och stävja opioidöverdos har utvecklats av amerikanska forskare.

Enheten bärs på magen och känner av om bäraren slutar andas. Den kan då injicera personen med en dos naloxon, ett motgift till opioidöverdos. Det rapporterar News Medical.

– Vi har skapat algoritmer som körs av en bärbar enhet som har möjlighet att känna av en överdos och automatiskt injicera naloxon, säger Justin Chan, en av forskarna bakom den nya teknologin.

Algoritmen ska känna igen tecken från kroppen som tyder på livshotande opioidöverdos. Forskarna samarbetade under flera år med ett företag som utvecklar medicinsk teknologi. Den färdiga enheten kan liknas vid en insulinpump som bärs av vissa diabetiker.

Enheten har testats i ett injektionsrum i Vancouver, Kanada. På detta sätt kunde forskarna samla in data om hur andningsmönster ändras när bäraren tar en opioid. Algoritmen lärde sig att känna igen de andningsuppehåll som ofta uppstår innan en dödlig överdos.

Om den har teknologin ska bli brett tillgänglig behöver den godkännas av amerikanska Food and Drug Administration, FDA. Myndigheten försöker just nu att växla upp sitt arbete med att komma tillrätta med den höga opioiddödligheten som plågar USA.

Mer från Accent