Cannabis

Ny forskning visar samband mellan cannabis och våld

Tvärtemot vad som oftast hävdas i debatten visar en ny norsk studie att cannabisbruk kan öka risken för våld. Accent intervjuar Ingeborg Rossow, en av forskarna som gjort studien.

Studien visar att tio procents ökning av cannabisanvändningen ökar förekomsten av våld med 0,4 procent.

Forskarna Ingeborg Rossow från norska Sirus (Statens institutt for rusmiddelforskning) och Thor Norström från Institutet för Social Forskning, Sofi, vid Stockholms universitet, har analyserat data från en longitudinell studie av unga i Norge. De har sett att unga som använder cannabis också använder våld oftare än andra, ju mer cannabis desto mer våld.

Lite förvånande kan tyckas eftersom cannabis oftast framställs som en drog som gör användaren avslappnad och lugn. Men flera studier har tidigare visat att personer som använder cannabis oftare använder våld. Däremot har ingen tidigare visat att våldet faktiskt beror på cannabis.

I den nya studien har forskarna använt ett statistiskt moduleringssätt, ”fixed-effects modelling”, för att utesluta att sambandet inte orsakas av andra faktorer som man också vet ökar risken för våld, till exempel impulsiva personlighetsdrag och användning av alkohol.

– Det fungerar att kontrollera för andra faktorer eftersom detta är en longitudinell studie där vi mäter förändring över tid, och inte hur det ser ut vid ett enstaka tillfälle, säger Ingeborg Rossow till Accent.

Dessvärre visar inte undersökningen om våldet begåtts under påverkan av cannabis eller under abstinens. Forskarna vet inte heller varför cannabisanvändare är inblandade i våld oftare än andra.

– En möjlighet är att personer som använt cannabis under en längre tid blir aggressiva under abstinens, men vi har inga data som styrker den teorin, säger Ingeborg Rossow.

Studien är publicerad i Scandinavian Journal of Public Health. Läs även i Forskning.no.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer