Narkotika

Narkotikaöverdoser kartläggs

Socialstyrelsens nya uppdrag: att kartlägga akutens rutiner vid narkotikaöverdoser.

Under 2019 ska Socialstyrelsen genomföra en kartläggning av akutmottagningarnas rutiner för vid narkotikarelaterad överdos.

Syftet med kartläggningen är att försöka minska narkotikarelaterad dödlighet. Genom att öka kunskapen om hur akutmottagningarna arbetar under vårdtiden på sjukhus och inför patienters utskrivning, hoppas man på att kunna planera bättre för fortsatt vård, behandling och uppföljning.

I Socialstyrelsens uppdrag från regeringen ingår även att identifiera eventuella brister i vården och vårdkedjan, samt att ge förslag på hur aktörer kan bli bättre på att motivera patientgruppen till vård och behandling.

– För att kunna ge bra stöd och vård måste vi få större kunskap om hur hälso- och sjukvården idag arbetar med personer som vårdas för överdos. Vi behöver också kartlägga hur samarbetet med socialtjänsten ser ut för att få till en bra vårdkedja. Det här är viktigt för att bygga ett starkare samhälle, säger socialminister Lena Hallengren i ett pressmeddelande från regeringen.

Under 2019 får Socialstyrelsen använda 1,1 miljoner kronor till uppdraget. Resultaten ska redovisas senast den 31 december 2020. Exakt hur kartläggningen ska gå till framgår inte i nuläget.

Mer från Accent