Narkotika

Narkotikadödligheten ökar – igen

Den narkotikarelaterade dödligheten fortsätter att öka. Värst drabbade är unga män i åldern 24 – 29 år. Det visar nya siffror från Socialstyrelsen.

Förra året dog 589 människor i Sverige helt eller delvis på grund av narkotika. Det är en ökning med 11 procent sedan förra året, då 529 människor dog på grund av narkotika. Detta visar Socialstyrelsens dödsorsaksstatistik för 2013 som publicerades i dagarna.

Narkotikadödligheten har ökat med hela 78 procent sedan 2006, detta efter att dödstalen sjunkit något mellan år 2000 och 2005.

För första gången dog fler än 20 unga män, i åldern 24 – 29 år, per 100 000 invånare en narkotikarelaterad död. I absoluta tal är det 73 personer. Den klart största gruppen bland de 589 personer som avled av narkotikarelaterade orsaker. Den näst största är män mellan 30 och 34 år där 50 stycken avled och därefter kommer män 35 – 39 år där 46 dog.

För kvinnor är mönstret ett helt annat. Där är dödligheten högst i åldern 50 – 54 år där 22 kvinnor avled. I åldersgruppen 20 – 29 år, där 73 män avled, är det ”bara”13 kvinnor som gått samma öde till mötes.

I julas skrev fyra experter på området en debattartikel om att orsakerna bakom alla akuta narkotikadödsfall i Stockholm måste utredas.

En av dem som skrev debattartikeln är Lars Age Johansson, utredare som arbetar med dödsorsaksregistret på Socialstyrelsen.

– Ännu har vi inte sett till några extra resurser för att ta reda på orsakerna till varför folk dör. Det kastades fram ett antal teorier på en hearing på Socialdepartementet i februari, men ingen har haft möjlighet att titta närmare på om någon av dem stämmer, säger han till Accent.

Förra året ökade dödligheten i Stockholm med 44 procent och stod ensamt för hela landets ökning. Den höga nivån i huvudstaden ligger kvar även i år men har inte ökat ytterligare.

– En orsak till ökningen i Stockholm som det spekuleras kring är att nya drogkarteller försöker ta sig in på marknaden med mer aggressiv marknadsföring och lägre priser, men om det stämmer vet vi inte, säger Lars Age Johansson.

En annan av artikelförfattarna är Anna Fugelstad, psykolog på Karolinska institutet anser att deras artikel ändå gett visst resultat.

– Det har varit en hearing på Socialdepartementet i frågan och jag tror inte att den hade kommit till om vi inte väckt frågan. För att kunna förebygga är det viktigt att känna till orsaken bakom dödsfallen, vilket preparat folk dött av och var det skett rent geografiskt, säger hon till Accent.

Anna Fugelstad är projektledare för Toxreg, ett forskningsregister som samlar data från rättsmedicinska undersökningar och som ger svar på vilka preparat individen har i kroppen vid dödsfallet.

– Tack vare Toxreg kunde vi se att metadon ökade och få igång en diskussion om det. Det är också viktigt att hitta även små lokala epidemier. Man vet vad man ska hålla ögonen på. Det är också viktigt att veta vad som inte händer så att man inte lägger resurser på fel saker, säger hon.

Mer från Accent