Narkotika

Narkotikadebattörer kräver möjlighet att rädda liv

I en gemensam debattartikel i Svenska Dagbladet kräver, vanligtvis oeniga, narkotikadebattörer tillgång till Naloxon för den som riskerar att bli vittne till överdos. För Margareta Nyström på Föräldraföreningen mot narkotika var det självklart att skriva under.

Debattörerna skriver att den ökade narkotikadödligheten främst beror på en ökning av akuta förgiftningar, överdoser. I nästan alla fall orsakas dödsfallen av något opioidpreparat.

Naloxon är ett läkemedel som kan injiceras eller ges som nässpray. Genom att låta droganvändare, anhöriga, poliser, väktare och andra personer som rör sig i missbruksmiljöer få tillgång till läkemedlet får de möjlighet att rädda liv.

Överdoser som inte leder till dödsfall kan de ge allvarliga skador. Skadornas omfattning minskar om Naloxon ges snabbt.

 

Det är en unik samling personer som undertecknat artikeln. Här återfinns till exempel såväl Brukarföreningens ordförande Berne Stålenkrantz som Föräldraföreningen mot narkotikas ordförande Margareta Nyström.

Hur kommer det sig att ni skrev under samma artikel?

– Vi blev kontaktade av en av undertecknarna, Björn Johnson som är forskare i Malmö och som vi haft kontakt med tidigare. Han undrade om vi ville vara med och skriva under, och för mig var det självklart att säga ja, säger Margareta Nyström.

Men alldeles självklart var det ändå inte.

– Vi brukar inte ta ställning i behandlingsfrågor, men det här är inte behandling i vanlig mening utan en livräddande insats som inte har några risker, säger hon.

Hon tycker att det var en poäng att skriva under en artikel där flera som uppfattas som motståndare i debatten också finns med.

– Det är inte alltid vi är överens och vi har inte alltid älskat varandra, men egentligen har vi ju samma mål. Om vi bara ska vara emot och slåss med varandra så når vi inte fram, säger Margareta Nyström.

I det här fallet var det ingen tvekan.

– Jag har jobbat aktivt i Uppsala i 25 år och de senaste fyra åren har dödligheten drabbat många unga missbrukare. Man blir väldigt frustrerad. Fler unga får inte dö, säger hon.

Är det här starten för nya tongångar i narkotikadebatten?

– Det är svårt att säga, men det skulle kanske inte vara så fel om det blev så. I frågor där man är överens är det bättre att göra gemensam sak, säger Margareta Nyström.

Debattartikeln slutar med följande uppmaning och är undertecknad av följande personer:

”Det är vår förhoppning att Läkemedelsverket inom kort lämnar positiva besked avseende de båda ansök­ningarna från Stockholm och Skåne. Men detta är inte tillräckligt – naloxonprogram behövs även i Göteborg och på många andra orter där opioid­beroende är vanligt. Regeringen, Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen bör därför verka för att sådana program kan införas i alla landsting och regioner.

Vi uppmanar folkhälsominister Gabriel Wikström att skyndsamt ta tag i och prioritera denna viktiga fråga.”

Björn Fries

före detta narkotikapolitisk samordnare

Per Johansson

generalsekreterare, Riksförbundet narkotikafritt samhälle

Björn Johnson

docent i socialt arbete, Malmö högskola

Mika Jörnelius

ordförande, Svenska narkotikapolisföreningen

Christer Karlsson

ordförande, Kriminellas revansch i samhället

Lennart Karlsson

narkotikapolis, Stockholm City

Kerstin Käll

överläkare, Psykiatriska kliniken, Linköpings universitetssjukhus

Margareta Nyström

ordförande, Föräldraföreningen mot narkotika

Annika Rosengren

ordförande, Svenska brukarföreningens anhöriga

Berne Stålenkrantz

ordförande, Svenska brukarföreningen

Peter Söderlund

ordförande, X-Cons

Mer från Accent