Ungas missbruk

Liberal syn på droger en orsak till fler unga missbrukare

Dubbelt så många unga vårdas för drogmissbruk jämfört med för tio år sedan. Och på många håll i landet kryper droganvändandet ner i åldrarna. Det visar en kartläggning som SVT Nyheter gjort.

Unga vuxna i åldersgruppen 18–25 år har ett mer avancerat och mer destruktivt missbruk än tidigare, visar kartläggningen, som täcker landets alla landsting. Även polisen upplever att fler ungdomar i 14–15-årsåldern använder narkotika i dag jämfört med för några år sedan.

Det här är en bild som Ursula Thienemann, legitimerad psykolog på Beroendekliniken i Norrköping, delar. Hon menar att missbruket helt klart har krupit ner i åldrarna.

– Det är anmärkningsvärt att det har skett en dubblering av missbruk bland unga på tio år. Det har naturligtvis flera orsaker. Bland annat kan det vara så att vi i vården och även andra har blivit mer uppmärksamma på ungas missbruk och därför ser ökningen så stor ut. Men det är ett faktum att vi har mycket narkotika i Norrköping, säger hon.

Hon tror att den ökande cannabisanvändningen bland unga är en bidragande orsak, liksom en mer liberal syn på partydroger och cannabis generellt. En annan orsak kan vara att ungas psykiska hälsa har försämrats över tid och att unga i högre grad än tidigare lever i sin ”egen” värld i sociala medier bortom de vuxnas insyn.

– Föräldrar vet inte alltid eller förstår vad deras barn sysslar med. Men de, och alla vi vuxna, har ett ansvar att ställa obekväma frågor och inte hålla sig undan när man anar att det kan finnas problem, säger Ursula Thienemann.

Hon anser att det är viktigt att lyfta den här frågan och prata om droger både i skolan och hemma.

– Ungdomar vill bli sedda och det är vårt ansvar att uppmärksamma och se vad de håller på med, så att de kan få den hjälp och stöd de behöver i tid.

Mer från Accent