Läkemedel

Lågutbildade kvinnor äter mest beroendeframkallande medicin

Lågutbildade kvinnor använder nästan tre gånger mer lugnande medel och sömnpreparat som högutbildade kvinnor. Det är ett av resultaten i Socialstyrelsens årliga lägesrapport om vården och omsorgen.

Medicinerna är beroendeframkallande och tillhör gruppen bensodiazepiner eller bensodiazepinliknande preparat, samma grupp som det numera förbjudna läkemedlet Rohypnol. Därför bör preparaten endast användas för kortvarig behandling av ångesttillstånd och sömnsvårigheter.

Trots det gäller statistiken kvinnor mellan 30 och 64 år som använder preparaten regelbundet. Det går att läsa i ett pressmeddelande från Socialstyrelsen som släpper sin Lägesrapport 2014 idag.

De lågutbildade kvinnorna använder också mer än lågutbildade män.

Tidigare studier har visat att kvinnor med kort utbildning anser sig ha sämre psykisk hälsa med mer sömnproblem och ångest jämfört med andra grupper.

– Det kan vara motiverat att förskriva sådana mediciner till patienten under en kort period. Men det som är oroväckande är att medicinerna skrivs ut för regelbunden användning, säger Birgitta Lindelius, utredare vid Socialstyrelsen.

Mer från Accent