Narkotika

Konferens om drogtestning av vatten

Nästa vecka kommer ledande internationella experter till Lissabon för att delta i en konferens om hur man analyserar avloppsvatten för att kartlägga droganvändning.

Konferensen, som anordnas av EMCDDA i samarbete med SEWPROF project; det italienska Mario Negri institutet; och det norska Institutet for vattenforskning,  är den första i sitt slag som förenar drogforskare med forskare på avloppsvatten.

Det är en ”state of the art”-konferens, det vill säga syftet är att enas om var man står i den snabba utvecklingen av drogtestning av avloppsvatten. Det blir en presentation av de senaste forskningsresultaten, metodologisk utveckling och nya tillämpningar.

Konferensen pågår 6 – 8 maj.

Mer från Accent