Opioidkris i USA

Kina känns inte vid USA:s fentanylproblem

Kinesiska myndigheter avfärdar rapport som hävdar att fentanyl som sprids i USA kommer från Kina.

USA och Kinas samarbete för att stoppa smugglingen av fentanyl till USA vacklar, enligt en rådgivande rapport till den amerikanska kongressen. I rapporten hävdas att det mesta av den fentanyl som sprids i USA kommer från Kina. Vissa gripanden har kunnat göras genom samarbeten mellan amerikanska och kinesiska myndigheter, men på marken är samarbetet fortfarande mycket begränsat, rapporterar Reuters.

Ansökningar om att få undersöka misstänkta produktionsanläggningar förhalas enligt artikeln av kinesiska myndigheter tills de misstänkta tillverkarna hunnit utrymma anläggningen.

Det är den syntetiska opioiden fentanyl som ligger bakom stora delar av ökningen av dödlighet av överdoser i USA. Kina förbjöd fentanyl och liknande substanser 2019, men är fortfarande den främsta källan till det fentanyl som cirkulerar i USA enligt rapporten.

Efter kriminaliseringen sjönk mängden färdigt fentanyl som skickades från Kina till USA. Istället skickas nu ofta de kemiska ingredienser som behövs för att tillverka drogen till karteller i Mexiko, för att sedan smugglas in i USA.

Kinesiska myndigheter avfärdar rapportens slutsatser och säger till Reuters att det rapporten lägger fram är ”orimligt och oacceptabelt”. De menar att Kinas ansträngningar att begränsa drogflödet är internationellt erkända.

– Kina har inte funnit att kemikalier skickas till Mexiko eller hört från Mexikos håll att man beslagtagit några otillåtna kemikalier ifrån Kina, sa en talesperson från den kinesiska ambassaden i Washington efter att rapporten offentliggjorts.

Det rapporterade The Global Times, en tidning knuten till den kinesiska kommunistpartiet.

Mer från Accent