Narkotika

IOGT-NTO om narkotikan: Regeringen måste sätta press

Narkotikamarknaden har proffessionaliserats under de senaste åren visar en ny studie från Brå. "Nu måste samhället kavla upp ärmarna," säger Pierre Andersson, IOGT-NTO.

Enligt Brottsförebyggande rådets, BRÅ, studie har narkotikasmuggling blivit enklare eftersom svenska kriminella etablerat sig utomlands för att underlätta importen till Sverige.

– I och med att fler kan beställa direkt från transitländerna kan fler kriminella nätverk även hålla i hela distributionskedjan själva – från smuggling till försäljning, säger Anna Jonsson, utredare på Brå i ett pressmeddelande.

Det har också blivit allt viktigare för säljarna att kontrollera nyckelplatser i bostadsområden där narkotika säljs. Kampen om fysiska platser har lett till konflikter mellan nätverk i den kriminella miljön. Ett nätverk med tillräckligt mycket kontroll över ett visst område kan hantera narkotika mer öppet, och därmed även hantera större partier.

– Det står rätt klart att det svenska samhället behöver kavla upp ärmarna och göra mer effektiva insatser för att störa de här grupperna. Det behövs mer och bättre samverkan mellan olika myndigheter, säger Pierre Andersson policyrådgivare på IOGT-NTO:s drogpolitiska avdelning, efter att ha läst rapporten.

– Svenska regeringen måste sätta större press på transitländerna som narkotikan kommer hit via. Och se till att bättre sätta stopp för det här på hemmaplan.

Nya tekniska lösningar som sociala medier och chatappar har också gjort narkotikan mer lättillgänglig.

– Internetförsäljningen av narkotika växer. Men den utgör fortfarande en relativt liten andel av den totala narkotikamarknaden i Sverige. Den ligger någonstans i spannet mellan 3 och 14 procent, säger Li Hammar, utredare på Brå.

Brå har analyserat 10 000 personer som identifierats efter att ha köpt narkotika via Darknet. Analysen visar att många som handlar droger på internet bor längre bort från fysiska försäljningsplatser. Personer i norra Sverige är överrepresenterade, och internetköparna har generellt högre inkomst och utbildning än de som handlar narkotika på gatan.

– Rapporten sätter fokus på att det även i fortsättningen är viktigt att jobba för att minska både efterfrågan och tillgången på narkotika. Ska vi komma till rätta med detta måste vi ha en politik som fokuserar prevention. Även om vi inte blir av med narkotikan helt och hållet måste politiken vara tydlig. och även innehålla förbud eftersom det begränsar både efterfrågan och tillgång, säger Pierre Andersson.

Brås rapport innehåller flera bra förslag anser han.

– Till exempel att ge posten rätt att informera när de misstänker narkotika i postflödet. Postsekretess är bra en bra sak, men situationen är orimlig. Sen verkar det finnas en resursbrist inom myndigheterna att låsa upp krypterade telefoner och datorer. Det känns anmärkningsvärt och allvarligt.

– Jag tror att man kan göra mycket genom att inte bara jobba polisiärt utan även begränsa möjligheterna för de här nätverken att överföra pengar, det borde man kunna komma åt.

Mer från Accent