Narkotika

Inte så smart använda ”smarta” droger

Att använda ADHD-medicin utan att ha en diagnos försämrar den mentala förmågan att lösa problem.

Det förekommer att centralstimulerande läkemedel, avsedda för personer med ADHD eller narkolepsi, används av studenter, skiftarbetare eller andra som känner att de behöver extra ork. Men den som använder preparaten i syfte att öka sin förmåga kommer att bli besviken. En studie visar nämligen att resultatet blir sämre, torts att engagemanget i uppgiften ökar, rapporterar The Guardian

I studien fick 40 friska personer mellan 18 och 35 antingen ett av tre olika läkemedel eller placebo. Ingen av personerna hade någon av diagnoserna som läkemedlen var avsedda för. Därefter ställdes de inför en komplicerad uppgift.

– Tänk dig att du har en väska som endast håller för fem kilo. Sedan får du välja mellan ett antal föremål av olika vikt och ekonomiskt värde. Uppgiften är att maximera värdet av innehållet i väskan utan att överstiga viktgränsen, säger Elizabeth Bowman, forskare i neurovetenskap vid University of Melbourn, till the Guardian.

Uppgiften är komplicerad och innehåller många kombinationer, men är samtidigt lik uppgifter som de flesta ställs inför i vardagen, som att få lönen att räcka hela månaden.

– De som fick något av läkemedlen tog mycket längre tid på sig att lösa uppgiften än de som fick placebo. De testade också fler kombinationer, men trots den extra ansträngningen blev inte resultatet bättre. Den ökade produktiviteten gav alltså inget resultat, säger hon.

Enligt Elizabeth Bowman har tidigare studier främst undersökt hur personer presterar på mindre krävande uppgifter, som att memorera saker eller reaktionstid.

– Men det är få moderna arbetsplatser där reaktionstid eller förmågan att minnas en lång lista är viktigt för arbetsuppgifterna. Det är mycket mer sannolikt att du måste utföra en variation av arbetsuppgifter av olika komplexitet.

”De tar piller för att orka vara vakna hela natten och skriva en uppsats, men städar istället badrummet.”

Elizabeth Bowman

Hon säger att resultaten kan förklara historier om personer som tar drogerna för att orka göra något och sedan fokuserar på helt fel sak.

– De tar ett piller för att orka vara vakna hela natten och skriva en uppsats, men det slutar med att de städar badrummet.

Enigt Hannah Kirk, senior lektor vid Turner Institute for Brain and Mental Health, säger att ADHD-läkemedel fungerar genom att öka koncentrationen av neurotransmittorer i hjärnan, som dopamin och serotonin.

– Men om en individ utan ADHD, som inte har lägre koncentration av neurotransmittorer, tar den här typen av droger finns ingen klar mekanism för någon förbättring. De här resultaten bekräftar tidigare resultat som visar hur viktigt det är att bara ta medicin som du personligen fått utskriven efter en diagnos, säger hon.

Ian Hickie, professor vid Universtiy of Sydney, konstaterar att det är populärt, men dumt, att ta den här typen av droger för att öka hjärnans kapacitet.

– Människor vill prestera bra, såväl kognitivt som emotionellt. Den önskan exploateras av de som säljer droger. Men att ta den ena eller andra drogen i det syftet är otroligt dumt, säger han.

I stället betonar han att tillräcklig sömn och vila är mer effektivt för att förbättra sin kapacitet. Han tillägger att arbetsplatser som behandlar anställda som maskiner driver människor att hitta alternativ. 

– Men ju längre människor arbetar utan att vila eller röra på sig, ju fler misstag gör de. 

Mer från Accent