Ny rapport

”Inte ens drogliberala vill möta påverkade i trafiken”

"Cannabis ökar drastiskt antalet dödsolyckor i trafiken, och Sverige måste dra lärdomar av utvecklingen i mer drogliberala länder." Det säger Lars-Olov Sjöström, MHF.

Sverige måste dra lärdom av utvecklingen i mer drogliberala länder – innan det är för sent, säger Lars-Olov Sjöström, Motorförarnas helnykterhetsförbund, MHF.

Som trafiksäkerhetschef på MHF anser han att en aspekt ofta uteblir i narkotikadebatten, trots att forskningen är otvetydig.

– Fler påverkade på vägarna och fler dödsolyckor är priset man betalar för en liberalisering av narkotikalagstiftningen, säger han. 

Nyligen släpptes rapporten Cannabis och trafik  – exemplet Kanada, där MHF samarbetat med sin norska systerorganisation MA-rusfri trafikk med att kartlägga och ge en översiktsbild av hur det verkligen förhåller sig. 

– Vi måste vara observanta på utvecklingen. Vi har länge vetat rätt mycket om alkohol i trafiken, men gällande narkotika finns en stor kunskapsbrist, säger Lars-Olov Sjöström.

I förstudien har de särskilt kartlagt hur det ser ut på platser i Kanada och USA där cannabis legaliserats.

Det visade sig att sedan legaliseringen trädde i kraft i den amerikanska delstaten Colorado, har antalet cannabisrelaterade dödsolyckor ökat med 151 procent (2013 – 2017).

Det totala antalet dödade i trafiken har totalt ökat med 35 procent, enligt rapporten på grund av cannabis. Det innebär att en person dödas var 2,5 dag, istället för som tidigare – en person var 6,5 dag. 

”Jag ser inte hur vi skulle kunna ha både nollvision i trafiken och cannabislegalisering. Det går inte ihop.”

I andra amerikanska delstater syns en liknande utveckling. Om man ser till data under en femårsperiod före legaliseringen i Washington, var det 8,8 procent som var inblandade i dödsolyckor som var påverkade av cannabis. Under efterföljande femårsperiod har siffran mer än fördubblats.

– Tänker man ett steg till på det här, och vi på sikt ser legalisering i Sverige, då får vi fundera på om vi ska ge upp nollvisionen i trafiken. Jag ser inte hur vi skulle kunna ha både nollvision och cannabislegalisering. Det går inte ihop, säger Lars-Olov Sjöström, MHF. 

Han ser även med oro på hur mycket starkare cannabis blivit över tid. Dagens preparat går inte att jämföra med de på 1970-90-talet. 

– I samtliga produkter har innehållet av den aktiva berusande ingrediensen THC ökat. Och ökningen accelererade avsevärt från 2015 och framåt. Den som påstår att cannabis är en ”lätt drog” idag, den personen är inte påläst.

Även om det inte är tillåtet att köra påverkad av narkotika i Sverige, återstår ett problem: hur man bäst ska kontrollera människor i trafiken. 

Polisen kan bara ta blodprover om det redan finns en skälig misstanke om att en person är påverkad. Det finns inga verktyg för snabba kontroller som används på vägarna, som det gör för alkohol. Här släpar Sverige efter jämfört med grannländerna, konstaterar Lars-Olov Sjöström. 

”I Norge och Danmark har det blivit vanligare att använda olika typer av drogtestinstrument. Jag förstår inte varför vi är så efter alla andra.”

– I Norge och Danmark har det blivit vanligare att använda olika typer av drogtestinstrument. Vilket funnits i Australien i runt 20 år. Jag oroar mig för att Sverige ska bli sist i Europa med detta – jag kan inte förstå varför vi är så efter alla andra.

Men det finns spännande utredningar på gång i Sverige, säger Lars-Olov Sjöström. Bland annat pågår en statlig utredning om mer effektiva trafikkontroller. Och SIS, Svenska institutet för standarder, arbetar med att ta fram en svensk standard för snabbdrogtester. Lars-Olov Sjöström är ordförande i den tekniska kommittén.

– Vi vill se sådana på det här området. Där har vi som arbetar med alkohol och narkotika i ideella organisationer en viktig roll att spela, genom att vara aktiva, säger han, och fortsätter:

– Det är viktigt att hela tiden lyfta trafikperspektivet i debatten. För inte ens de som är drogliberala vill träffa drogpåverkade när de är ute och kör bil. Det kan öppna dörren till en mer balanserad syn på droger i samhället.

MHF:s rapport ska nu spridas till trafikmyndigheterna. Lars-Olov Sjöström menar att ingen kan säga hur vanligt det är med drogpåverkade i svensk trafik idag. Detta eftersom polisen inte gör slumpmässiga och rutinmässiga tester på det sätt som görs när det gäller alkohol. 

Mer från Accent