Narkotika

Halverade narkotikapriser

En ny rapport från CAN visar att narkotikapriserna halverats sedan 1980-talet. Mest har priset på amfetamin sjunkit. Priset på cannabis har däremot stigit något den senaste åren.

Dagens narkotikapriser är i det närmaste halverade jämfört med slutet av 1980-talet. Det visar en ny rapport från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN: ”Narkotikatillgängligheten i Sverige 1988-2013”.

Mest sjönk priserna under 1990-talet, men exempelvis amfetamin har sjunkit ytterligare något i pris sedan dess. Idag kostar ett gram ca 250 kronor i konsumentledet, vilket motsvarar ungefär en tredjedel av 1988 års prisnivå. Även brunt heroin har sjunkit ner till 35 – 40 procent av vad det kostade 1988. Färre län rapporterar dock pris på brunt heroin vilket indikerar att drogen blivit mer sällsynt.

Rapporten är en sammanställning av inrapporterade gatupriser från rapportörer vid alla 21 polismyndigheter. Under 2000-talet har allt fler län rapporterat in pris på marijuana, något som pekar på att drogen blivit vanligare.

Både marijuana och hasch har ökat något i pris jämfört med föregående femårsperiod. Idag kostar hasch och marijuana omkring 100 kronor per gram i konsumentledet, vilket motsvarar omkring 60 procent av priset 1988.

– Vad prisuppgången på cannabis de senaste åren beror på är osäkert, säger Ulf Guttormsson, avdelningschef på CAN, i ett pressmeddelande. Det kan handla om ökad effektivitet från rättsväsendets sida, om kvalitetsförbättringar, ökad efterfrågan eller en kombination av alla tre.

På samma nivå, 60 procent, ligger även kokain som också förefaller sprida sig över landet då priser rapporteras från ett ökande antal län.

Mer från Accent