Cannabis

Fler kommer att behöva vård av syntetisk cannabis

Fler kommer att behöva uppsöka akuten i takt med att syntetisk marijuana blir vanligare enligt forskare från Colorado.

Syntetiska droger, så kallade designer drugs, framförallt syntetisk cannabis, orsakade ovanligt många besök på akuten i Denver under hösten. Det rapporterar Medical News Today. De symptom som patienterna uppvisade var både psykiska och fysiska, med oregelbunden hjärtrytm och kramper. Omkring tio procent av patienterna behövde andningshjälp i respirator.

Syntetisk marijuana kan vara upp till 1 000 gånger starkare än traditionell marijuana, enligt Andrew Monte, biträdande professor i akutmedicin och medicinsk toxikologi vid the University of Colorado School of Medicine. Han hävdar att drogen ökat de senaste fem åren och att sjukhusen bör vara förberedda på att allt fler patienter kommer in på grund av syntetiska droger.

Andrew Monte och hans kollegor har publicerat en studie som publicerats i New England Journal of Medicine.

Mer från Accent