Nätdroger

Fentanyl fortsätter att öka

Fentanyl och narkotikaklassade läkemedel blir allt vanligare. Men den mest spridda drogen i Sverige är fortfarande cannabis enligt en ny rapport från polisen och Tullverket.

Den syntetiska cannabinoiden Spice har minskat under senare år men i dess ställe har fantanylpreparaten blivit vanligare. Fentanyl är en syntetisk opioid som är många gånger starkare än morfin. Den har under den senaste tiden blivit allt mer spridd i Sverige, inte minst på grund av att den är lätt tillgänglig via internet. Drogen tas ofta som nässpray och är väldigt svår att dosera.

Polisen ser allvarligt på utvecklingen och menar att fentanyl är livsfarligt, framförallt för ungdomar. Enligt polisen har hundratals ungdomar redan överdoserat fentanyl och många av dessa är tidigare okända för polisen.

Stewe Alm är narkotikaexpert på polisens nationella operativa avdelning (Noa) och ansvarig för polisens och Tullverkets rapport. Han oroar sig över att nätdrogerna blir allt vanligare bland ungdomar.

– Utan att specificera en exakt siffra så talar vi om ett hundratal yngre personer som avlidit direkt eller indirekt efter att ha köpt droger på internet, säger Stewe Alm till SVT Nyheter.

Det svåra i att komma tillrätta med nätdroger är att de byts ut så fort en viss variant av drogen narkotikaklassats. Stewe Alm skulle därför vilja se att processen att kriminalisera nya substanser gick snabbare, säger han till SVT.

Cannabis är fortfarande den vanligaste olagliga drogen i Sverige och den drog som polisen och tullen beslagtar mest av. På andraplats kommer narkotikaklassade läkemedel, en kategori som ökat stadigt enligt Stewe Alm.

– Läkemedelsproblematiken har eskalerat mycket på grund av internet. Det har öppnat upp för en illegal handel, i en helt annan skala än tidigare. Numera handlar det också om läkemedel som tillverkats illegalt från början, där produkten är helt utan kvalitetskontroll, säger Stewe Alm i ett pressmeddelande.

Den här utvecklingen, kombinerad med drogernas ökade tillgänglighet på internet tror Stewe Alm kan innebära att narkotikan riskerar att spridas i sociala grupper som tidigare inte exponerats för narkotika i samma utsträckning. Näthandeln gör också att droghandeln inte längre är geografiskt bunden på samma sätt som den tidigare varit.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer