narkotika

Europas narkotikaproblem förändras – fler syntetiska preparat

Enligt EU:s narkotikabyrå, EMCDDA, håller Europas narkotikaproblem på att förändras. Nya syntetiska preparat ersätter de gamla viket också försvårar arbetet för tull och polis.

Förra veckan släpptes EMCDDA:s årsrapport, Europeiska narkotikarapporten 2013. I den beskrivs en positiv utveckling för många droger. Injektionsmissbruket har minskat, färre nya heroinmissbrukare och minskat bruk av kokain och cannabis i flera länder.

Men allt är inte positivt. Enligt EMCDDA finns det anledning att bekymra sig för både de syntetiska stimulantia och de nya psykoaktiva substanser, både legala och illegala, som florerar på marknaden.

De syntetiska preparaten kan tillverkas var som helst eftersom de inte är beroende av råvaror från vissa delar av världen. Det gör marknaden mer rörlig och dynamisk, enligt EMCDDA. Minskade avstånd mellan tillverkare och konsument minskar också risken för upptäckt.

− Jag är både optimistisk och oroad över det som beskrivs i rapporten, optimistisk över det faktum att användningen av heroin, kokain och cannabis mattas av i vissa länder och narkotikarelaterad HIV fortsätter att minska. Men jag är också oroad över att en fjärdedel av Europas vuxna befolkning – 85 miljoner människor – någon gång har använt ett olagligt narkotikapreparat. Jag är också oroad över alla nya uppiggande medel som kommer, säger Cecilia Malmström, EU-kommissionär med ansvar för inrikes frågor.

Enligt EMCDDA:s direktör Wolfgang Götz är rapporten ett viktigt hjälpmedel för arbetet med EU:s nya narkotikastrategi 2013 – 2020.

− Tecknen på att den nuvarande politiken har varit framgångsrik inom vissa viktiga områden ska ses i ljuset av att narkotikaproblemen hela tiden förändras. Vi måste fortsätta att anpassa våra nuvarande metoder om de även i fortsättningen ska vara relevanta för de tendenser och användningsmönster som framträder för nya och gamla droger, säger han.

Rapportens viktigaste resultat:

Cannabis

 • Uppskattningsvis 77 miljoner av Europas vuxna befolkning (15–64 år) har någon gång provat cannabis.
 • Cirka 20 miljoner har provat under det senaste året.
 • Marijuana är nu vanligare än hasch och odlas i nästan alla medlemsländer.
 • 3 miljoner (ca 1 procent av Europas befolkning) använder cannabis dagligen.
 • Cannabis är nu den drog som de flesta förstagångspatienter har problem med.

Heroin

 • Nedåtgående trend, från 59 000 år 2007 till 41 000 år 2011 som påbörjar vård för första gången.
 • Färre som injicerar, vilket sannolikt bidragit till minskat antal HIV-smittade. Grekland och Rumänien har dock drabbats av HIV-utbrott bland missbrukare den senaste tiden.
 • 6,1 ton beslagtogs 2011, vilket är den minsta mängden de senaste tio åren och ungefär hälften av vad som beslagtogs 2001.
 • Även antalet beslag har minskat från 63 000 år 2001 till 40 500 år 2011.

Kokain

 • 14,5 miljoner Européer har någon gång prövat kokain.
 • 3,5 miljoner har använt det senaste året. Både tillgång och användning har minskat. Alla de fem länder (Danmark, Irland, Spanien, Italien och Storbritannien) där kokain är vanligast rapporterar minskningar.

Syntetisk stimulantia

 • Amfetamin och Ecstasy fortsätter att vara de vanligaste preparaten.
 • Runt 12,7 miljoner européer har någon gång prövat amfetamin eller metamfetamin.
 • Metamfetamin, som historiskt varit ite förekommande i Europa, verkar vinna mark.

Nya droger

 • Förra året registrerades 73 nya psykoaktiva ämnen via EU:s Early Warning System (EWS).
 • 30 av dessa är syntetiska cannabinoider.
 • 14 är fenetylaminerna (den grupp där amfetamin ingår).

Mer från Accent