Sprututbyte

Enklare besöka sprututbyte

Det ska inte längre vara nödvändigt att bo i den region där man vill nyttja en sprututbytesverksamhet.

Detta föreslår regeringen i en lagrådsremiss. Syftet att göra sprututbyten mer lättillgängliga och därmed stärka smittskyddsarbetet mot sjukdomar som kan uppstå när man delar smutsiga nålar.

– Sprututbyte är viktigt för att personer med missbruk eller beroende ska få bättre möjlighet till rätt vård och stöd, säger socialminister Lena Hallengren i ett uttalande.

Regeringen föreslår att den nya lagen ska träda i kraft den första augusti i år. I dagsläget måste den som vill använda sig av ett sprututbyte vara bosatt i samma region som sprututbytesverksamheten.

Mer från Accent