Covid 19

Coronaviruset stör fentanylproduktionen

Alla påverkas av coronaviruset, det gäller även Mexikos kriminella drogkarteller.

De mexikanska kartellerna är beroende av ett inflöde av kemikalier från Kina för att kunna framställa fentanyl. Med minskad transport världen över börjar bristen på leveranser från Kina nu bli kännbar i Mexiko, skriver Insight Crime.

Enligt Mexikos riksåklagare ska leveranskedjan vara bruten för åtminstone en av kartellerna. Fentanyl har blivit en allt viktigare inkomstkälla för mexikanska karteller på senare år och har delvis ersatt opiumodlingen i regionen. Amerikanska missbrukare har allt mer gått över till att efterfråga fentanyl snarare än heroin och det har påverkat produktionen i Mexiko.

Samtidigt stängs gränser och flygtrafiken begränsas i stora delar av Latinamerika, vilket ytterligare försvårar kartellernas arbete att smuggla sin narkotika till marknaderna i Nordamerika.

Mer från Accent