Cannabislegalisering

Cannabisjurist ångerfull: Jag var naiv

Juristen Robert Corry spelade en central roll för legaliseringen av cannabis i Colorado.


I november 2012 legaliserade den amerikanska delstaten Colorado cannabis. Då röstades det så kallade 64:e tillägget igenom – vilket möjliggjorde försäljning i detaljhandeln med cannabis för fritidsbruk.

Robert Corry är jurist och hjälpte till att utarbeta 64:e tillägget. Som rättegångsadvokat representerade han hundratals klienter som anklagats för cannabisrelaterade brott.

Idag – tio år senare – uttrycker han stor besvikelse och ånger.

Men han har alltid ansett att man inte ska använda rättsväsendet för att kriminalisera och försöka reglera cannabis. Det tycker han fortfarande.

– Jag brukar jämföra det med förbudstiden för alkohol, vilket var en policy som jag tror många ansåg var motiverad, men som inte spelades ut väl. Det skapades av rätt orsaker – men funkade inte. Med marijuana var det samma sak, säger han.

”Jag har ändrat mig på grund av att det som skett i Colorado inte är bra för samhället, för barn, eller för någon.”

Det han har ändrat sig kring är att regeringen inte ska lägga sig i marknaden, genom att välja vilka som får och inte får en licens. Fritt företagande, och verklig konkurrens, är idag förbjudet, enligt hans mening.

– Min åsikt har ändrats baserat på vad vad jag upplevt och observerat – och även vad jag har varit en del av, säger han.
– Jag har ändrat mig på grund av att det som skett i Colorado inte är bra för samhället, för barn, eller för någon.

Robert Corry säger att om någon vill in på cannabismarknaden i Colorado och konkurrera, genom att erbjuda bättre produkter för bättre priser, så kan de inte göra det på grund av regleringar.

– Det är som ett monopol med ett fåtal spelare, och det påverkar folk, för kvaliteten på varan är dålig. Det påverkar också miljön och är skadligt för vårt samhälle. Men det finns inga incitament för branschen att ändra sig, säger han.

Det är fortfarande ett brott att odla cannabis och att distribuera till andra, och enligt Corry har straffrättsliga påföljder i dessa fall ökat.

Han säger att särskilt fattiga, minoriteter och migranter i USA tenderar att drabbas hårdare av lagarna, och han anser att man till och med borde gå så långt att man får odla för eget bruk i sin egen trädgård.

”Marijuanaindustrin hejar cyniskt på förtryckande straffrättsliga åtal mot licenserade individer som har ett dussin plantor, samtidigt som industrin odlar många tusentals”, skrev han nyligen i en opinionsartikel i Iowa-tidningen the Gazette.

”Jag var naiv i att tro att spelarna som har licenser skulle vara mer etiska – det är de inte.”

För Accent utvecklar han resonemanget:

– Jag var naiv i att tro att regeringen inte skulle bli en marknadsförare och cheerleader för ett fåtal priviligerade individer som är korrupta nog för att få licenser från regeringen. Antalet licenser är begränsat, och det krävs korruption för att få dem och för att behålla dem, säger han.

– Jag var också naiv i att tro att spelarna som har licenser skulle vara mer etiska – det är de inte.

Robert Corry säger att när han började representera delar av industrin, såg han processen inifrån, och hur branschen fick inflytande bland tillsynsmyndigheter och politiska tjänstemän. Enligt hans mening använder industrin oetiska affärsmetoder för att dölja användningen av skadliga kemikalier vid odling. Därmed har regleringen av industrin påverkat Coloradobornas hälsa starkt negativt menar han.

– Marijuanan är superpotent, den är annorlunda jämfört med när jag växte upp för flera årtionden sedan, säger Robert Corry, och fortsätter:

– Detta är snarare en kemiskt muterad industriell marijuana som odlas inomhus. Den är kraftfull och påverkar folks hjärnor, deras lungor, och hela den fysiska hälsan. Det skadar deras sätt att tänka. Det har skadat Colorados hälsa på lång sikt och skapar ett beroende.

Idag tas cannabis även genom så kallad vaping och ”dabbing”, genom att använda vax och oljor, och koncentrerade varianter används för att leverera THC, den psykoaktiva komponenten i cannabis, till hjärnan, säger Robert Corry.

– Det är skadligt och människors kroppar kan inte hantera det. Kroppen blir beroende, och mer och mer tolerant. Industrin är mer än glad för att mata på det beroendet för dess egen vinning.

”Det bästa jag kan göra med min tid och energi nu är att få ut budskapet om vilka misstag Colorado har gjort.”

Nu anser Robert Corry att systemet måste förändras i grunden och man måste lösa upp de regleringar och de privilegier som ett fåtal aktörer fått genom sina licenser.

– Tyvärr kommer det bli svårt, eller omöjligt, på grund av att lagarna har köpts och betalats för av marijuanaindustrin som vi skapat. Så jag tror att det bästa jag kan göra med min tid och energi nu är att få ut budskapet om vilka misstag Colorado har gjort – och försöka få andra länder och delstater att inte göra om dem, säger han.

– Sanningen kommer att komma fram, och vi måste förändra detta. Men på kort sikt kommer det att vara en uppförsbacke. För industrin har vuxit sig så mäktig och sprider pengar i det politiska systemet, säger Robert Corry.

Mer från Accent