Danmark

Cannabisföretag jublar när danskt försök förlängs

Det kritiserade försöket med medicinsk cannabis förlängs i ytterligare fyra år.

Det danska folketinget har nu tagit beslut om att förlänga försöket som inleddes 2018. Den ursprungliga planen var att det skulle pågå i fyra år. Samtidigt beslutades att tillståndet för att odla medicinsk cannabis blir permanent.

I mitten av förra året rapporterades 5500 danskar ha fått cannabis utskrivet som medicin. Det har främst skrivits ut mot neuropatisk smärta, annan smärta och illamående.

Siffror visade också att det är en förhållandevis liten andel danska läkare som står för förskrivningen. Den danska Läkarföreningen har kritiserat försöket sedan start och menar att beslutet om att betrakta cannabis som medicin eller inte måste vara vetenskapligt, inte politiskt. Många läkare har varit skeptiska både till verkningsgraden och biverkningarna med medicinsk cannabis.

Camilla Rathcke, ordförande för Läkarföreningen säger till Ritzau att hon tror att försöket gagnar cannabisproducenterna snarare än patienterna. Odling av medicinsk cannabis blir nu också permanent tillåten i Danmark.

En utvärdering av försöket i december 2020 kunde inte slå fast att cannabis fungerade effektivt för att ersätta annan smärtlindring. Registerstudier visade tvärt om att cannabispatienter använde mer opioider än en kontrollgrupp. En kvalitativ undersökning noterar att även om cannabispatienterna inte registrerar mindre smärta än tidigare så har deras livskvalité ändå blivit bättre, bland annat genom förbättrad sömn.

Utvärderingen menar vidare att patienter med multipel skleros verkar ha blivit hjälpta av cannabisoljor med enbart CBD, men att oljor som innehåller både CBD och THC har gett sämre resultat än hos kontrollgrupper.

Cannabisföretaget Stenocare applåderar det danska parlamentets beslut att förlänga försöket: ”Det är väldigt goda nyheter för patienterna och för industrin”, skriver de i ett pressmeddelande, och fortsätter:”Beslutet kommer att locka investerare och göra Danmark till en ledande nation inom medicinsk cannabis.”

Aktieanalysföretaget Carlsquare anser att det danska beslutet om medicinsk cannabis är bra nyheter för branschbolaget Dancann Pharma. Även om Carlsquare helst sett att försöket hade permanentats, och inte bara förlängts.

Mer från Accent