Graviditet

Cannabis under graviditeten påverkar fostret

Cannabisbruk under graviditeten kan leda till outvecklade organ hos fostret. Det visar kanadensisk forskning.

Exponering för THC, den psykoaktiva ingrediensen i cannabis, under graviditeten har omfattande effekt på moderkaka och fostrets utveckling.

Det visar en färsk studie från Western University och Queen’s University i Kanada, som publicerats i Scientific Reports

Drygt ett år har gått sedan cannabis legaliserades för rekreationellt bruk i Kanada – först nu börjar man inse dess fulla effekt på graviditeter. 

Forskarlaget har använt råttor och mänskliga moderkaksceller för att visa hur exponering för THC påverkar utvecklingen av fostrets organ och moderkakans funktion.

Det visade sig att om råttan regelbundet exponerades för en låg dos av THC, som motsvarar daglig användning av cannabis, minskade fostrets födelsevikt med 8 procent. Hjärn- och levertillväxt minskade med mer än 20 procent. 

Forskarna kunde också visa hur THC förhindrar syre och näringsämnen från att passera moderkakan till barnet. Man fann också tecken på minskat blodflöde från modern till fostret, vilket sannolikt kan bidra till spädbarn med låg födelsevikt. 

För närvarande finns inga riktlinjer från Kanadas hälsodepartement om användning av cannabis under graviditeten. Detta rots att andra studier visat att en av fem kvinnor använder cannabis under graviditeten, bland annat för att förhindra illamående, ångest och av sociala skäl. 

– Marijuana har legaliserats i Kanada och i många delstater i USA, men dess användning under graviditeter har inte studerats förrän nu. Denna studie är viktig för att stödja kliniker i att kommunicera riskerna med cannabis under graviditeten, säger David Natale, en av forskarna bakom studien, till Science Daily. 

Mer från Accent