Medicinsk cannabis

Cannabis skrivs ut oftare till kvinnor

Sedan drygt två år pågår ett försök i Danmark där läkare kan skriva ut cannabis för medicinskt bruk. Flest recept skrivs ut till kvinnor.

Det danska försöket att låta läkare skriva ut cannabis på recept har pågått i två och ett halvt år. Hittills har 5 500 danskar fått sådana recept utskrivna. Sedan försöket startade har användningen av medicinsk cannabis ökat med över 200 procent i Danmark. Det skriver Läkemedelsvärlden.

Av de 5 500 personerna är 62 procent kvinnor. Omkring hälften har fått receptet för neuropatisk smärta. Illamående och andra smärttillstånd är andra vanliga diagnoser, men cannabis har även skrivits ut för allergi, som A- eller D-vitamintillskott, och mot cancer i hjärnan.


Till skillnad från medicinsk cannabis, som är läkemedel framtagna av enskilda ämnen i cannabisplantan, så är cannabis för medicinskt bruk utvecklad ur hela plantan och innehåller alla de ämnen som cannabisplantan innehåller. Den cannabis som de danska läkarna kan skriva ut kommer från två sorters plantor med standardiserat innehåll, men exakt hur mycket av de aktiva substanserna cannabidiol, CBD, och tetrahydrocannabinol, THC, preparaten innehåller är inte känt.

Enligt Läkemedelsvärlden är det dock inte främst de preparaten som skrivits ut, utan cannabisbaserade produkter som bereds på apotek till enskilda patienter efter recept från läkare

Som Accent skrivit tidigare kan man även i Sverige få läkemedel baserade på cannabis utskrivna, men det handlar om få patienter med speciella diagnoser och tillstånd.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer