Forskning

Cannabis skadar lungorna mer än tobak

Cannabisrökare löper större risk att drabbas av lungsjukdomar.

Det visar en kanadensisk studie från University of Ottawa. Forskarnas slutsats är att lungemfysem är vanligare bland cannabisrökare, dock är resultaten något osäkra och mer forskning behövs.

75 procent av de som rökte cannabis hade emfysem, jämfört med 67 procent av tobaksrökarna, och 5 procent av icke-rökarna. Även luftvägsinflammationer var vanligare bland cannabisrökarna. Förstorad bröstkörtel hos män upptäcktes bland 38 procent av cannabisrökarna, jämfört med hos 11 procent av de som enbart rökte tobak.

– Att marijuanarökarna hade fler skador och kronisk luftvägsinfektion pekar på att marijuana ger ytterligare skador ovanpå tobaksskadorna, kommenterar Giselle Revah, en av studiens författare, i nättidningen Ladbible.

Hon påpekar även att det finns väldigt lite forskning inom området.

Mer från Accent