Cannabisrök

Bongrök långt ifrån ofarlig

Andrahandsröken från en bong kan innehålla upp till fyra gånger så många luftburna partiklar som cigarettrök.

Cannabisrök innehåller hundratals små partiklar, varav flera är giftiga och cancerframkallande. I vissa fall kan andrahandsröken från cannabis innehålla mer luftburna partiklar (PM2.5) än tobaksrök, speciellt när den som röker använder en bong*. Det visar en ny studie från University of California.

PM2.5-partiklar är små luftburna partiklar som finns i rök och avgaser. Luftburna partiklar kan söka sig ner i lungorna och orsaka stor skada på sikt.

Studien mätte luftkvaliteten innan under och efter att cannabis hade intagits via bong i ett 20 kvadratmeter stort rum. Testet genomfördes åtta gånger för att mäta hur partikelhalten i luften förändrades. Under rökning såg man en kraftig ökning av partiklar i luften, som också dröjde sig kvar efteråt. Röken orsakade fyra gånger så många partiklar som tobaksrök. Halterna av partiklar i luften översteg med råge vad som anses vara säkert enligt amerikanska myndigheter.

– Det finns många negativa uppfattningar kring andrahandsrök från tobak, men inte i samma utsträckning när det kommer till andrahandsrök från cannabis. Med den här studien vill vi få folk att förstå hälsoriskerna, säger studiens huvudförfattare Patton Nguyen till USA Today.

Att de luftburna partiklarna dröjer sig kvar innebär också en risk.

– Det skulle kunna påverka barn som befinner sig i närheten, säger Katherine Hammond, professor vid University of California.

Studien är den första som undersöker andrahandseffekterna av bongrök. Merer forskning krävs för att få en bättre bild av riskerna med andrahandsrök från cannabis i allmänhet, och bongrök i synnerhet.

*En bong är ett rökdon som och kyler ner röken genom vatten, tillåter användaren att andas in mer rök åt gången och därför få en snabbare effekt.

Mer från Accent