USA

Betalt för att hålla sig drogfri

Kalifornien vill bli den första amerikanska delstaten som betalar människor för att hålla sig drogfria.

Tillvägagångssättet har tidigare testats av den federala regeringen för att hålla militärveteraner borta från missbruk. Försöken har fallit väl ut när det gällt att få personer att sluta använda kokain och metamfetamin, droger som det i nuläget inte finns någon läkemedelsassisterad behandling för. Det rapporterar NPR.

Patienterna får en summa pengar varje gång de testar negativt för droger. Summan ökar för varje gång, och insatsen pågår under en begränsad tidsperiod. Sammanlagt uppgår belöningen till några tusen kronor för den som testar negativt varje gång, och den delas oftast ut i form av ett presentkort.

Nu vill Kalifornien som första delstat testa metoden. Insatsen skulle bekostas via Medicaid, en statlig sjukvårdsförsäkring för fattiga och handikappade. Förslaget verkar ha stöd både från demokrater och republikaner i Kaliforniens delstatsstyre, men måste också fastslås som lagligt på federal nivå innan det kan genomföras.

Kalifornien har, precis som stora delar av USA, lidit av de senaste årens opioidkris. Men under mellan 2010 och 2019 har dessutom dödligheten kopplad till centralstimulerande droger som metamfetamin och kokain ökat fyrfaldigt. Och preliminär statistik från 2020 visar en kraftfull ökning jämfört med året innan. Eftersom läkemedelsassisterade behandlingsmetoder saknas för stimulanter har man behövt tänka nytt, och att betala för negativa drogtester har visat sig ha positiv effekt.

California Health Benefits Review Program har undersökt modellen och funnit att den ger goda resultat, åtminstone för att uppnå nykterhet medan insatsen pågår. Sex månader efter att insatsen avslutats är det svårt att se någon bestående effekt.

Mer från Accent