adhd

”Beroendeproblematik bland vuxna ADHD-patienter”

Allt fler vuxna använder adhd-läkemedel. Över 40 procent av dessa får samtidigt andra narkotikaklassade preparat och det finns tecken på missbruk i gruppen, enligt en ny analys av Socialstyrelsen.

– Det är anmärkningsvärt att en så stor del av de vuxna som behandlas med adhd-läkemedel också samtidigt använder en rad andra narkotikaklassade läkemedel. Det väcker frågor om felanvändning och lämpligheten i förskrivningen, säger Peter Salmi, utredare på Socialstyrelsen, i en kommentar.

Antalet svenskar som får neuropsykiatriska diagnoser har ökat dramatiskt. Och flera av dem behandlas med narkotikaklassade läkemedel, som Concerta, Ritalin och Strattera.

Ifjol hämtade över 57 000 personer ut sådana centralstimulerande mediciner, varav drygt 27 000 är vuxna. Bland de vuxna är det alltså över fyra av tio som även får andra narkotikaklassade läkemedel som opioder och bensodiazepiner.

Enligt Socialstyrelsens rapport har flera av dem tidigare vårdats för missbruk eller haft diagnoser som tyder på missbruk, exempelvis virushepatit och alkoholförgiftningar. Många av dem har fått förskrivit av läkare på olika kliniker.

– Vi hyser farhågor om att det kan finnas en beroendeproblematik i gruppen, därför vill vi uppmärksamma vården och berörda myndigheter på problemet, säger Peter Salmi.

Ett tecken är också att vuxengruppen i oftare använder snabbverkande metylfenidat som Ritalin än Concerta som har lite långsammare verkan. Det kan möjligen bero på att den förra kan ge ett ökat välbefinnande, enligt Socialstyrelsen.

Inom EU är adhd-läkemedel godkända bara för barn och unga. Nyttan med medicinen över riskerna för barn, men inte vid behandling för vuxna, enligt nationella läkemedelsmyndigheter. Men även om de inte är godkända för vuxna kan de få dem via s.k. off label-förskrivning, vilket är tillåtet, men kan vara mer riskfyllt för patienten.

Centralstimulerande mediciner kan ge biverkningar på hjärta och kärl och även ökad ångest och aggressivitet. Det finns över huvud taget få studier om långtidseffekter av dessa läkemedel.

Socialstyrelsen betonar samtidigt vikten av att behandla adhd eftersom personer annars riskerar få en sämre livskvalitet, exempelvis svårighet att fungera i skolan eller i arbetslivet.

Men för många omprövas inte behandling med metylfenidat varje år som ska göras, enligt rekommendationen. Och dessutom finns alltså risken att medicinen hamnar hos fel grupp av vuxna, patienter som lider av narkotikaberoende snarare än att de har en adhd-diagnos.

Nu ska myndigheten diskutera upptäckten med bland annat Läkemedelsverket för en översyn. Nästa år ska även en vägledning om stöd till personer med adhd publiceras, och utformas nationella medicinska indikatorer för insättning av läkemedel.

Mer från Accent