Uppsala

Avloppsvatten i Uppsala avslöjar droger

En analys av Uppsalas avloppsvatten visar att cannabis är det vanligaste narkotiska preparatet.

I syfte att få mer kunskap om narkotikaanvändningen i Uppsala kommun har Uppsalas avloppsvatten analyserats en dag i slutet av september.

– Analysen ger oss värdefull information om användningen av olika typer av narkotika i Uppsala och hur det förändras över tid. Det är ett viktigt komplement till de enkätundersökningar som görs. Denna kunskap kan hjälpa oss i det förebyggande arbetet och andra insatser mot narkotika, säger Monica Söderbaum, projektledare vid strategiska enheten på socialförvaltningen, i ett pressmeddelande.

Resultatet visar att cannabis är den vanligaste drogen, följt av amfetamin och kokain. Heroin finns inte med i mätningarna då det är en opiat och inte går att skilja från opiater som ingår i flera läkemedel. Mätningar ska utföras vid ytterligare tre tillfällen.

Många andra städer i Sverige och Europa gör liknande mätningar, vilket gör att Uppsala kan göra jämförelser och utbyta erfarenheter.

Mätningarna ingår i ett ettårigt projekt där socialförvaltningen i Uppsala kommun, Uppsala Vatten, Polisen och Uppsala universitet (U-FOLD) samarbetar.

Mer från Accent