Jubileum

Anonyma narkomaner firar 30 år i helgen

I år har NA, Anonyma narkomaner, funnits i 30 år i Sverige. "Hos NA har jag funnit den gemenskap jag alltid har sökt", säger Kent, som varit drogfri i 17 år.

NA är en ideell gemenskap för människor med beroendeproblematik som möts regelbundet för att stötta varandra att förbli drogfria.

I Sverige har NA (efter engelskans Narcotics Anonymous) runt 400 möten i veckan, och i världen cirka 80 000. Organisationen, som bygger på 12-stegsprogrammet, kommer ursprungligen från USA och finns i dag i 131 länder. I Sverige har NA nu funnits i 30 år och för att fira detta arrangeras i helgen ett stort event på Fryshuset i Stockholm, dit tusentals förväntas komma.

En av dem som förblivit drogfria med hjälp av NA är 60-årige Kent, som kommer från Västsverige. Då NA bygger på anonymitet vill han inte framträda med efternamn. Däremot berättar han gärna om sin väg ut ur beroendet. För honom har gemenskapen i NA varit avgörande, och den betyder att han i dag är drogfri och lever ett vanligt ”svenssonliv” på landsbygden.

Kent började testa droger som 12-åring, då han kände ett starkt behov av att bli sedd och bekräftad. Som 15-åring var han fast i ett LSD-missbruk och tvångsvårdades. Men han hamnade snart i ett allt tyngre beroende, framför allt av amfetamin, men även av hasch och alkohol. Under 30 år använde han regelbundet droger. Han försökte skärpa sig, gifte sig sammanlagt tre gånger och blev pappa.

Jag försökte hålla mig ren, men bytte bara drog, så jag var aldrig helt ren.

Jag försökte hålla mig ren, men bytte bara drog, så jag var aldrig helt ren. 1993 kom jag för första gången i kontakt med NA. Jag gick på möten i två år och hittade sakta tillbaka till ett normalt liv med jobb och relationer, säger Kent, som efter några år tyckte att han kunde unna sig en öl efter jobbet.

Det blev början på ett nytt beroende. Under sex år missbrukade han alla möjliga droger och vägde när han var som sjukast knapp 60 kilo – till en längd på två meter. År 2000 blev det ännu en avgiftning och så småningom blev han drogfri.

Jag träffade några personer där, och med deras och gruppens hjälp peppades jag att bibehålla drogfriheten.

Min räddning blev NA. Jag träffade några personer där som jag hade lärt känna 1993, och med deras och gruppens hjälp peppades jag att bibehålla drogfriheten. De lockade mig med samma saker som jag lockats av som 12-åring. Jag kände mig sedd och fick vara med i en gemenskap, med skillnaden att denna var drogfri, säger Kent.

NA jobbar med de 12 stegen, men även med service, vilket innebär uppdrag.

– Jag har valt att ta på mig olika uppdrag. Bland annat offentliga, där jag går ut och pratar om gemenskapen. Jag har också varit distriktsordförande och kassör. Det passar mig, som är en social person väldigt bra, och har gett mitt medlemskap en mening och något att fokusera på, säger Kent.

Kan jag bara hjälpa en enda människa så har jag gjort min del.

Sedan 1,5 är har rollen som OR, offentliga relationer. Det innebär att han är något av spindeln i nätet och håller bland annat i telefon- och mail, ser till att allt flyter och att distrikten har det material de behöver.

Hos NA har jag funnit den gemenskap jag alltid har sökt. Det är en speciell känsla att veta att man inte är ensam och att vi som är med i NA delar samma erfarenheter och känslor. Kan jag bara hjälpa en enda människa så har jag gjort min del.

Mer från Accent