Narkotika

13 nya preparat kan förbjudas

Folkhälsomyndigheten föreslår regeringen att ytterligare tre ämnen klassificeras som narkotika och tio som hälsofarlig vara.

Strömmen av nya preparat som människor väljer att droga sig med verkar aldrig sina. Nu föreslår Folkhälsomyndigheten att ytterligare tre ämnen klassas som narkotika och tio som hälsofarlig vara.

Av de tre som föreslås bli klassificerade som narkotika är ett preparat hallucinatoriskt (Proskalin), ett centralstimulerande (dikloropan) och ett en bensodiazepin (Bromazolam). Ingen syntetisk cannabinoid finns med. Däremot finns två med bland de preparat som föreslås klassas som hälsofarlig vara.

Begreppet hälsofarlig vara infördes 1999 då en ny lag kom med syfte att stoppa nya droger innan de hunnit kartläggas tillräckligt för en narkotikaklassning. Kraven är alltså lägre för att klassa ett preparat som hälsofarlig vara. Därmed är också straffsatserna för handeln med hälsofarliga varor lägre.

Följande ämnen föreslås klassificeras som narkotika:

  • Proskalin som tillhör typen hallucinogena substanser och som är strukturellt relaterad till meskalin som är internationellt reglerad.
  • RTI-111 (dikloropan) som tillhör typen centralstimulerande substanser och som är strukturellt relaterad till kokain som är internationellt reglerad.
  • Bromazolam som tillhör gruppen bensodiazepiner och som är strukturellt relaterad till alprazolam som är internationellt reglerad.

Följande ämnen föreslås klassificeras som hälsofarlig vara:

  • 2-fluorodeskloroketamin och deskloroketamin som är arylcyklohexylaminer
  • MO-AMB (MO-CHMINACA) och CUMYL-5F-P7AICA som är syntetiska cannabinoider
  • 4-fluoro-N-etylbufedron (4F-NEB), N-isopropylnorhexedron (NiPH) och alfa-PiHP som är syntetiska katinoner
  • bensodioxolfentanyl och U-49900 som är syntetiska opioider
  • 4-fluoroetylfenidat (4F-EPH) som är en piperidin

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer