Trygga vuxna

Trygga Barnen startar Trygga Vuxna

Stiftelsen Trygga Barnen hjälper och stöttar barn och unga som lever med en närstående som har problem med alkohol, droger eller psykisk ohälsa. Nu har man även börjat stötta vuxna medberoende i systerorganisationen Trygga vuxna.

Uppskattningsvis är vart femte barn har en förälder med någon form av missbruk eller psykisk ohälsa. De barnen kan få stöd och hjälp från organisationen Trygga Barnen. Men det finns ofta även vuxna i familjen som är medberoende och som behöver hjälp. Det har Trygga Barnen nu tagit fasta på och erbjuder vuxna medberoende hjälp.

– Efter SVT-serien Djävulsdansen har medberoende uppmärksammats allt mer och jag har fått många samtal av medberoende vuxna som vill ha hjälp att komma ur sitt medberoende. Jag har även träffat många barn som har gått hos oss och som är besvikna på att mamma eller pappa är medberoende. Jag ser att behovet är stort även för vuxna och nu kan vi hjälpa till och hänvisa dem vidare eller erbjuda stöd hos oss. Vi har en egen terapeut som arbetar med detta, säger Agneta Trygg, grundare av Trygga Barnen och Trygga Vuxna.

agnetaHon berättar att Trygga Vuxnas hemsida har en advokatportal, en läkarportal och en terapeutportal, där den som är vuxen medberoende kan söka sig vidare till kompetenta och på området kunniga läkare, advokater och terapeuter.

– Vid exempelvis vårdnadstvister är det viktigt att komma i kontakt med en advokat som har rätt kunskap om medberoende och missbruk, så att problemen inte viftas undan, säger Agneta Trygg.

Förutom att erbjuda stöd arbetar även Trygga Vuxna med att nå ut till arbetsplatser i bland annat näringslivet. De skräddarsyr seminarium om beroendesjukdomar och tar upp frågor om alkoholpolicys och annat som rör beroendeproblematik i arbetslivet.

– Min uppgift är att lyfta dessa frågor och ge olika yrkesgrupper, exempelvis socionomer, ökad kunskap om medberoende. Tyvärr är kunskapen fortfarande väldig låg på många håll. Man pratar ofta om hållbara företag och syftar då på att erbjuda de anställda ekologisk mjölk och ekofrukt. Men alkoholen pratar ingen om. Beroendesjukdomar hos de anställda orsakar mycket produktionsbortfall, säger Agneta Trygg.

Mer från Accent