Metadon

Tolvstegshem startar underhållsbehandling

Hazelden, tolvstegsrörelsens flaggskepp för behandling av missbrukare enligt drogfria ”Minnesotamodellen”, har efter en epidemi i USA med överdoser av opiatläkemedel i år inlett läkemedelsassisterad behandling.

Amerikanska Centers for Disease Control (CDC) har larmat om att tolv miljoner amerikaner var beroende av receptbelagda opiatläkemedel 2009 (såsom Oxycontin och Vicodin). Samtidigt har dödsfallen av överdoser av läkemedlen ökat från omkring 3 000 år 1999 till cirka 15 500 tio år senare. En halv miljon akutläkarbesök efter överdoser rapporterades också 2009.

Hazeldens chefsläkare, Marvin D Seppala, uppger i en artikel på behandlingshemmets hemsida att underhållsprogrammet är något helt nytt inom Minnesotamodellen. Ända från starten 1949 har 12-stegsrörelsens metodik konsekvent avhållit sig från medicinering av sina klienter. Man har tvärtom framhållit drogfria alternativ för att klienterna ska kunna tillfriskna och lyckas avhålla sig från alla former av droger i framtiden.

Den nya strategin som i år introduceras på flera av Hazeldens anläggningar innebär en total omsvängning i behandlingsfilosofin.

Som en förklaring till omsvängningen anger Seppala epidemin av dessa opiatläkemedel i USA.

– På Hazelden är vi mitt i frontlinjen för denna missbruksepidemi som drabbar ungdomar särskilt hårt och vid våra behandlingsavdelningar i bland annat Plymouth i Minnesota för ungdomar har vi upplevt en enorm ökning, från 15 procent av klienterna 2001 till 41 procent 2011, skriver Marvin D Seppala i artikeln.

Problemet med ökat opiatmissbruk kräver enligt Seppala ett konsekvent, och för Hazelden helt nytt behandlingsalternativ. Det är därför nu ett av världens största behandlingshem tar detta nya uppseendeväckande steg och inför det nya behandlingsprotokollet, speciellt utformat för sina opiatberoende klienter.

Det inkluderar de traditionella behandlingsstegen enligt Minnesotamodellen, men där även medicinering erbjuds i vissa patientgrupper. De psykologiska och psykiatriska behandlingarna är kvar, likaså de individuella och gruppterapier som utgår från de 12 stegen och traditionerna, samt övrig familje- och anhörigas deltagande.

Hazelden har dessutom startat särskilda självhjälpsgrupper för deltagare med medicinsk underhållsbehandling. Det anses helt nödvändigt för att klara eftervården. Delning av sina erfarenheter och arbete inom de 12 stegen och traditionerna är fortfarande grund för deltagarna att lyckas ta avstånd från illegala droger och därmed hålla sig nyktra med den nya medicinska behandlingen.

• Vilka konsekvenser kan förebilden Hazeldens nya ställningstalande få? Och vad säger de i Sverige som förespråkar en helt drogfri behandling? Exempelvis Kriminellas Revansch i Samhället (Kris), som inte tillåter att medlemmarna använder narkotikaklassade läkemedel.

– Det är lite omvälvande att en sådan förebild för drogfri behandling tar ett sådant beslut. Vi har ju nollgräns hos oss så det kan ju påverka människor som vill ha hjälp av Kris. Men det finns många människor som vill bli helt drogfria, så vi är inte oroliga för egen del, säger Christer Karlsson, ordförande i Kris, till Drugnews.

Mer från Accent