Sydafrika

Sydafrika: Fattiga kvinnor dricker för att skada foster

Enligt Sky News förekommer det att blivande mammor i Sydafrika medvetet försöker skada sina barn för att kunna få ekonomiskt stöd för att ta hand om dem. Frågan är dock om inte stor tillgång på billig sprit spelar större roll.

I ett av Sydafrikas fattigaste områden är förhållandena så tuffa att det förekommer att blivande mammor ser sitt nyfödda barn som en möjlig inkomstkälla, enligt Sky News.

En ersättning motsvarande cirka 85 engelska pund per månad kan mamman få ut för sitt handikappade barn. Det är betydligt mer än de cirka £20 som fattiga familjer kan få i bidrag för ett friskt nyfött barn.

Antalet skadade barn ökar och, enligt Sky News, är skillnaden i ersättningsnivåer en bidragande orsak.

Barn som föds med alkoholskador har ofta inlärningssvårigheter, talsvårigheter och beteendeproblem, liksom vissa fysiska skador.

I Sydafrika är förekomsten av FAS, fetalt alkoholsyndrom, högst i världen. Vid the Miracle Kids Center har mer än tre fjärdedelar av barnen FAS-diagnos.

Centrets föreståndare Genevieve Hendricks säger att barnen får kämpa i skolan, att de ofta hoppar av och riskerar att hamna i kriminalitet.

− Det är så sorgligt att se. Vi måste utbilda mödrarna så att de förstår att det handlar om livslånga svårigheter för barnen, säger hon.

Frågan är om det bara är möjligheterna till högre ersättning som gör att de blivande mammorna dricker.

Alkohol är billigt och lättillgängligt. Många är beroende av alkohol. Överallt finns illegala dryckeslokaler där hembränd sprit säljs billigt. En liter kah-kah kostar omkring 14 pence.

Polisen gör regelbundna razzior, stänger lokalen och häller ut spriten, men så snart ett ställe stängs dyker ett nytt upp.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer