Missbruk

Skolor saknar plan för att hjälpa barn till missbrukare

Vart femte barn i Sverige växer upp med en förälder som riskbrukar alkohol eller narkotika. Det motsvarar tre till fem elever i varje skolklass.

Två av tre skolor i Sverige har ingen policy för att upptäcka barn som lever i missbruksmiljöer. De skolor som saknar policy är också sämre på att hjälpa barnen. Det visar en ny studie från CAN och STAD.

Tre till fem barn i varje normalstor skolklass växer upp i ett hem där alkohol, läkemedel eller narkotika missbrukas. Trots det är det endast en tredjedel av skolorna som har en handlinsplan eller policy för hur man ska upptäcka och hjälpa de här barnen.

– Det är lite tycker jag speciellt i ljuset av att varje skola har barn som lever med de här problemen, säger Håkan Leifman som är sektionschef på STAD, Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem. STAD har genomfört studien på uppdrag av CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning,

De skolor som hade en policy utbildade oftare sina lärare i de här frågorna och var i och med det duktigare på att identifiera barn som lever i missbruksmiljö. På skolor med vidareutbildad personal hade 86 procent någon gång identifierat ett barn, motsvarande siffra på skolor som saknar vidareutbildad personal var 67 procent.

– En policy är inte direkt kopplad till identifiering. Men har skolan en policy är det mer troligt att den person som är ansvarig har gått en utbildning och har personen gått en utbildning är det större chans att den här personen identifierar barnen, säger Tobias Elgán, forskare på STAD som genomfört studien.

Studien visar också att grundskolor är bättre på att se de här barnen än gymnasieskolor och att kommunala skolor upptäcker fler barn än friskolor.

– På vissa skolor är vissa som är väldigt engagerade i de här frågorna medan andra inte är det. På en skola sa de till oss att de inte hade de här problemen trots att det rent statistiskt finns barn på varje skola som lever med missbruk, säger Tobias Elgán.

Vilka slutsatser kan man dra från den här studien?

– Det är 67 procent som saknar policy, det visar på att det finns mycket att göra. Det viktigaste är att skolor bör skaffa sig en policy och att vidareutbildning är viktigt för att kunna identifiera barnen. Det är viktigt att de här barnen upptäcks så tidigt som möjligt.

• Just nu deltar IOGT-NTO tillsammans med en rad andra organisationer i kampanjen ”Vart femte barn” som går ut på att sätta fokus på de 400 000 barn i Sverige som växer upp med föräldrar som riskbrukar alkohol-, narkotika- eller läkemedel. Läs mer.

Joanna Wågström

Mer från Accent