Missbruk

Nu försvinner missbruk och beroende

I den nya diagnoshandboken, DSM-5, finns inte begreppen missbruk och beroende kvar. De har istället ersatts av ”substance use disorder”. Vad det ska heta på svenska är ännu oklart – men "alkoholsyndrom" nämns i diskussionen.

Läkartidningen skriver att avskaffande av begreppen missbruk och beroende är en av de största förändringarna i den nya diagnoshandboken som presenterades i maj.

– Framför allt är jag glad över att begreppet missbruk försvinner. Det är stigmatiserande och saknar medicinskt innehåll, säger Sven Wåhlin, överläkare vid alkoholmottagningen Riddargatan 1 i Stockholm, till Läkartidningen.

I DSM-5, som ännu inte översatts till svenska, har kriterierna för de tidigare diagnoserna slagits ihop och kallas nu istället ”substance use disorder”. Det kan sedan preciseras beroende på vilken drog personen använder, till exempel ”alcohol use disorder”. Vad de svenska motsvarigheterna ska kallas är ännu inte klart, men alkoholsyndrom och substanssyndrom har nämnts.

Anledningen till att begreppen försvinner uppges inte vara att de är stigmatiserande utan att missbruk och beroende inte är fristående från varandra.

Läs mer: Läkartidningen. 2013;110:CHLR

Mer från Accent