Behandling

”Många alkoholberoende kan lära sig dricka måttligt”

Ungefär hälften som har ett alkoholberoende blir hjälpta av relativt enkla behandlinginsatser – och kan lära sig dricka måttligt igen. Det menar alkoholläkaren Sven Andreasson. Men alla håller inte med om hans slutsatser.

I dag presenterade landstingets forskningscenter och alkoholmottagning Riddargatan 1 ny forskning som visar att en enkel behandlingsmetod skulle kunna hjälpa de cirka 250 000 personer i Sverige som har ett ”lättare” alkoholberoende, men som är socialt välfungerande. Och de måste enligt alkoholforskare inte bli avstå alkohol för all framtid, något som tidigare har varit legio inom alkoholvården. Man menar att många kan lära sig att dricka måttligt – och behålla den nivån.

– Över hälften av dem som har ett alkoholberoende kan lära sig att dricka måttligt. Personer som är socialt välfungerande kan med den här enkla behandlingsmetoden få snabb hjälp, bland annat genom samtal eller på internet. Fördelen är att man slipper den stigmatisering som ofta förknippas med alkoholbehandling. Detta är inte personer som sitter på parkbänken, utan som jobbar och lever ett vanligt liv, säger Sven Andréasson, som bland annat stödjer sig på brittisk forskning.

Även här i Sverige har den nya behandlingsmetoden visat sig vara framgångsrik, enligt Andréasson. Den har testats under två års tid på Riddargatan 1, samt på några vårdcentraler och företagshälsovårdsmottagningar.

– Tröskeln att söka vård blir lägre när behandlingen inte innebär stora ingrepp i det dagliga livet. Och vår forskning visar att en kort behandling ofta fungerar lika bra som en längre, även om den inte passar alla, säger Sven Andréasson och pekar på att flertalet av de som hittills har behandlats med den så kallade 15-metoden har nått sitt personliga mål – antingen att bli helnykter eller minska sin konsumtion.

Att det skulle gå att lära sig att dricka måttligt när man har haft ett alkoholberoende är inget som Christer Karlsson, ordförande i KRIS och med ett eget missbruk bakom sig, köper.

– Nej, absolut inte! Jag blir rädd för sådana här utspel. Nu kommer kanske några som har haft ett alkoholberoende att tänka att de kan börja dricka igen. Och så super de ihjäl sig. Vem kan avgöra vem som kan lära sig att dricka måttligt och vem som inte kan? Jag tycker det är åt helvete. Det är nästan så att man misstänker att alkoholindustrin har ett finger med i spelet, säger han.

15-metoden går ut på att den patient som har mindre än 15 poäng på AUDIT (ett snabbtest för att kolla patientens alkoholvanor) erbjuds ett kort rådgivningssamtal och därefter eventuell behandling – antingen självhjälpsmaterial eller samtal och/eller medicinering.

Nu har 4000 aktörer – läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal – inom den nationella företagsvården och samtliga vårdcentraler i Stockholm utbildats och kommer att börja använda sig av 15-metoden som behandling av alkoholproblem.

– Det viktiga är inte bara att metoden fungerar, utan också att den faktiskt används där den behövs, alltså inom primärvården och företagshälsovården. Den är användarvänlig och efterfrågad. Redan i dag använder en av tre företagshälsomottagningar den här behandlingsmetoden och spridningen går fort. Det tror jag beror på att behovet är så stort. Nu kommer ännu fler att kunna få hjälp, konstaterar Sven Andréasson.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer